Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Feriepenger

Oppgavene kan løses med alle hjelpemidler hvis det ikke står noe annet.

4.1.20

I 2008 hadde Siv en brutto årslønn på 365 600 kroner. Av dette var 39 100 kroner utbetalte feriepenger i 2008. Siv har rett til fem ukers ferie og har dermed en feriepengesats på 12 prosent.

Finn beløpet Siv får utbetalt i feriepenger i 2009. Gjør beregninger både med og uten regneark.

Løsning

Oppgaven løst med regneark:

A

B

C

B (formelvisning)

1

Lønnsberegninger for Siv

2

3

Inndata

4

Bruttolønn 2008

365600

kr

5

Feriepenger 2008

39100

kr

6

Feriepengesats

12

%

7

8

Beregning

9

Feriepengegrunnlag

326500

kr

=B4-B5

10

Feriepenger for 2009

39180

kr

=B9*B6/100

Oppgaven løst manuelt:

Feriepengegrunnlag for feriepenger for 2009:

365 600 kr-39 100 kr=326 500 kr

Feriepenger for 2009:

326 500 kr100·12=39 180 kr

Nedenfor kan du se beregningene gjort i et regneark.

Filer

4.1.21

Trond hadde sommerjobb i 4 uker. Han tjente 5 500 kroner per uke.

a) Bruk teorien eller internett og finn ut hvor mye Trond har rett til å få i feriepenger.

Løsning

Antar vi at Trond er yngre enn 60 år, har han rett til å få 10,2 prosent feriepenger. Arbeidsgiver kan også ha inngått en avtale som gir Trond rett til 12 prosent feriepenger.

Med 10,2 prosent feriepengesats vil Trond få 5 500 kr·4·0,102=2 244 kr i feriepenger.

Med 12 prosent feriepengesats vil Trond få 5 500 kr·4·0,12=2 640 kr i feriepenger.

b) Bruk internett og finn ut om Trond kan få utbetalt feriepengene rett etter at han er ferdig med sommerjobben.

Løsning

Trond har rett til å få utbetalt feriepengene rett etter at han er ferdig med sommerjobben dersom arbeidsforholdet opphører, det vil si ved en oppsigelse av arbeidsforholdet.

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 08.09.2021

Læringsressurser

Lønn og sparing