Hopp til innhold

Fagstoff

Sparing

En vanlig måte å spare penger på er å sette pengene på en sparekonto i en bank. Er du under 34 år, er BSU en svært gunstig spareform.
Sparegris står oppå mange pengestykker som ligger utover ei flate. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ved sparing i bank får du en avkastning på kapitalen, altså pengene dine, i form av renter. Rentefoten forteller hvor mange prosent av kapitalen du får i rente for en viss periode, vanligvis ett år. Rentefoten kan for eksempel være 2,5 prosent p.a. Det står for pro anno, som betyr "per år". Vanligvis oppgis bare prosentsatsen, og da menes det renter per år.

Hvordan et innskudd vokser ved banksparing

Du setter et beløp på 5 000 kroner i banken til ei fast rente på 3,5 prosent per år. Vekstfaktoren er 1+3,5100=1+0,035=1,035.

På bankkontoen vil det da om ett år stå 5 000 kr·1,035=5175 kr.

Etter 10 år har beløpet vokst til  5 000 kr·1,03510=7 053 kr.

I et regneark kan du legge inn beløp, rentefot og antall år og se hvordan ulike beløp vil vokse ved banksparing. Dette skal vi arbeide med i oppgavene som handler om sparing.

Sparekalkulatorer

På nettsidene til de fleste banker finner du sparekalkulatorer som virker som regnearkene ovenfor, men med flere muligheter.

Nordea tilbyr for eksempel en Sparekalkulator for månedlig sparing på konto (nordea.no). Du kan beregne sluttbeløp ved faste månedlige sparinger. Du kan også beregne hvor mye du må spare månedlig for å nå et bestemt sluttbeløp.

På en sparekonto har du vanligvis et begrenset antall uttak per år, men rentene på en sparekonto er relativt høye. Har du et stort beløp på en sparekonto, får du som regel høyere rente enn på et mindre beløp.

Brukskonto

Det er vanlig for en arbeidstaker at lønna overføres direkte til en brukskonto i en bank. Her er renta lavere enn på en sparekonto, men til gjengjeld har du et ubegrenset antall uttak per år. Til en brukskonto får du et betalingskort som du kan bruke ved betaling i butikker og lignende.

Boligsparing for ungdom, BSU

BSU står for "boligsparing for ungdom" og er en meget gunstig spareform som skal stimulere ungdom til å spare til framtidig boligkjøp.

Staten gir deg reduksjon i inntektsskatten basert på hvor mye du sparer på BSU, og de fleste banker gir betydelig høyere renter på en BSU-konto enn på en vanlig lønnskonto.

Regler for sparing på BSU-konto (2023)

  • Du kan spare på en BSU-konto til og med det året du fyller 33.

  • Du kan spare inntil 27 500 kroner i året og maksimalt 300 000 kroner til sammen.

  • Du får fratrekk i skatt på 10 prosent av årlig innbetalt sparebeløp.

  • Du kan i utgangspunktet kun bruke sparepengene til kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån. Dersom du bruker pengene til noe annet, må du betale tilbake skattefordelene som er oppnådd i spareperioden.

Du kan finne oppdaterte betingelser for BSU hos Skatteetaten, se nettsida Fradrag for boligsparing for ungdom (BSU) (skatteetaten.no).

Dersom du sparer 2 500 kroner per år, kan du trekke 10 prosent av dette beløpet av på skatten. Du har altså muligheten til å spare 2 750 kroner på skatten hvert år dersom du sparer med BSU!

I tillegg får du gode rentebetingelser på innestående beløp, så dette er absolutt en spareform å anbefale.

Sparing i aksjer eller aksjefond

Sparing i aksjefond kan gi høyere avkastning enn banksparing, men risikoen er høyere sammenliknet med å sette pengene på en bankkonto.

CC BY-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 02.01.2023

Læringsressurser

Lønn og sparing