Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Elbil og energi

Hva er energiforbruket til en elbil? Og hvilke konsekvenser kan elbilbruk få for produksjon av elektrisk energi?

Du finner løsninger på noen av oppgavene nederst på sida.

Lekebil med ledning ut gjennom taket. Ledninga har stikkontakt i enden. Hele bildet er holdt i skarpe grøntoner. Foto.

Oppgave 1

Bruker en elbil mindre energi enn en bil med dieselmotor? Prøv å sammenligne energiforbruket per mil for en elbil og en bil med dieselmotor.

Tips

Finn tall på energiinnholdet i batteriet til en elbil og på rekkevidden til bilen. Finn tall på forbruket av diesel per mil og på energiinnholdet i en liter diesel.

Oppgave 2

a) Omtrent hvor mange elbiler kan ei typisk vindmølle som produserer elektrisk energi, klare å drifte?

Tips

Her er det viktig at du lager en god oversikt over talla du bruker, og over forutsetningene du eventuelt må bruke.

b) Gjør det samme, men nå med et typisk vannkraftverk som energikilde.

c) Hvor mange nye vindmøller ville det kreve dersom alle fossile privatbiler brått ble byttet ut med elbiler? Hvor mange nye vannkraftverk ville det kreve?

Oppgave 3

a) Hvor mye koster det å lade opp en elbil med et batteri med kapasitet på 80 kWh dersom strømprisen er 0,90 kr/kWh?

b) En hjemmelader for elbil kan levere en elektrisk effekt på 7,4 kW. Hvor lang tid tar det å lade opp elbilbatteriet i deloppgave a) dersom batteriet er helt tomt?

Tips

Minner om formelen  E=P·t.

c) Dersom en elbil skal lades fra en vanlig stikkontakt, er det en del vilkår som må være oppfylt. Hva slags vilkår er det, og hvor lang tid vil det ta å lade elbilbatteriet i samsvar med disse vilkårene?

d) Hvor mye vil det koste, og hvor lang tid vil det ta, å lade opp elbilen i a) på en hurtigladestasjon?

Oppgave 4

Utsikt over Trollstigen. Veien går i sikk-sakk oppover et bratt fjell. Foto.

a) En elbil kan lade seg selv i nedoverbakke. Hvor kommer denne energien fra?

b) Hvor mye kan vi i teorien lade en elbil på vei ned Trollstigen i Møre og Romsdal?

Tips

Her kan det være lurt å velge seg ut en bestemt elbilmodell. Hvorfor?

Svar

Svaret på oppgaven vil være avhengig av massen m til elbilen.

c) Hvor stor høydeforskjell trenger vi i teorien dersom vi vil lade et tomt elbilbatteri med kapasitet 80 kWh helt fullt?

Løsninger

Oppgave 3 a)

Når hver kWh koster 0,90 kr og vi trenger 80 kWh, får vi

80 kWh· 0,90 kr/kWh=72 kr

Oppgave 3 b)

Dersom vi snur på formelen  E=P·t, får vi

t=EP=80 kWh7,4 kW=10,8 h

Det tar omtrent 11 timer å lade fullt dette elbilbatteriet dersom det er helt tomt.

Hvorfor vil det mest sannsynlig ta noe lengre tid enn dette?

Svar

Ladingen kan gå senere når batteriet nærmer seg full opplading.

CC BY-SASkrevet av Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 04.08.2020

Læringsressurser

Utforskende oppgaver knyttet til samfunnsliv