Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvor mye koster det å ta en dusj?

Det er godt å ta seg en dusj, for eksempel etter ei treningsøkt. Men hvor mye koster det egentlig å ta en dusj?
Stort dusjhode som det strømmer vann ut av. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forberedelser

I denne oppgaven skal du prøve å regne ut hvor mye det koster å ta seg en dusj. Først må du finne ut hva det er som koster i forbindelse med dusjing. Skriv ned hva slags kostnader du tror du må ta med når du skal regne ut prisen på en runde i dusjen. Ting å tenke over:

  • Det kreves energi til å varme opp vannet til dusjen. Finn ut hvordan oppvarming av vann til vanlig skjer i en privatbolig. Fins det flere alternativer?
  • Dersom vannet blir varmet opp med elektrisk energi, må du finne ut hva denne koster. Se siden Strømregningen for å lese mer om dette. Finn oppdaterte priser på elektrisk energi hos et lokalt energiselskap.
  • Vannet i dusjen kommer som oftest fra et kommunalt eller privat vannverk. De fleste husstandene har en vannmåler som måler hvor mye vann husstanden bruker. Finn ut hvordan kommunen eller det private vannverket på hjemstedet ditt tar seg betalt for vann.
  • Hvordan kan du komme fram til et realistisk gjennomsnittstall på hvor mye vann som går med til en dusj?
  • Hvor mye energi går med til å varme opp dusjvannet? Se siden Varmetransport for å lese mer om dette.

Utfordring

  1. Lag en formel for kostnaden K ved å ta seg en dusj. Formelen skal blant annet inneholde hvor mye vann m som går med når du dusjer.
  2. Lag en grafisk framstilling av formelen du har kommet fram til.
  3. Endre på formelen i a) slik at den inneholder tida t som du bruker på å dusje, i stedet for hvor mye vann m som går med. Hva slags vilkår setter du, og hvordan ser den grafiske framstillingen i b) ut med denne endringen?
  4. Energiselskapet legger på energiprisen 10 %. Hvordan påvirker dette formelen i a) og den grafiske framstillingen i b)?
  5. Hvor mye må du korte inn på tida du står og dusjer, for å kompensere for prisøkningen på strømmen?

Etterarbeid

Funnene dine kan du legge fram muntlig, eller du kan lage en skriftlig rapport. Husk bare at du må få fram matematikken!

CC BY-SASkrevet av Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 22.03.2020

Læringsressurser

Utforskende oppgaver knyttet til samfunnsliv