Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lønnsutvikling for kvinner og menn

Har kvinner og menn i Norge lik lønn for likt arbeid?

Gå inn på Statistisk sentralbyrå, SSB, velg "STATISTIKK", "Arbeid og lønn", "Lønn og arbeidskraftkostnader" og deretter "Lønn".

Per 20. april 2020 var følgende tabell hovedoppslaget på denne siden.

Tabell som viser lønnsutviklingen for kvinner og menn i  Norge fra 2018 til 2019 fordelt på noen sektorer. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu
  • Hva var den gjennomsnittlige endringen i månedslønn fra 2018 til 2019?
  • Var lønnsutviklingen lik for menn og kvinner? Ser du noe mønster i utviklingen?

    Under "Se utvalgte tabeller fra denne statistikken", velg tabell 4: "Gjennomsnittlig månedslønn i utvalgte yrker, fordelt på kjønn". Du kommer da til SSB-statistikk "11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter yrke, statistikkvariabel, statistikkmål, år og kjønn". I denne tabellen kan du selv velge ut yrker og velge tidsperiode for flere år.
  • Finn fram til yrker hvor menn og kvinner har tilnærmet lik lønn.
  • Finn fram til yrker hvor menn og kvinner har svært ulik lønn.
  • Finn fram til yrker hvor forskjellen mellom menns og kvinners lønn har endret seg de siste årene.
  • Velg et yrke hvor forskjellen mellom menns og kvinners lønn har endret seg mye de siste årene. Bruk regresjon i GeoGebra, og finn modeller for lønnsutviklingen både for kvinner og menn i dette yrket. Når vil det bli likelønn for kvinner og menn etter disse modellene?


CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 20.04.2020

Læringsressurser

Utforskende oppgaver knyttet til samfunnsliv