Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Fakta om innvandring

Statistisk sentralbyrå (SSB) har mange faktaopplysninger om innvandring og innvandrere.

Gå til SSB-siden Faktaside om innvandring og innvandrere.

  1. For å lage statistikk om innvandring har SSB valgt å dele inn alle registrerte personer bosatt i Norge i tre hovedkategorier. Hvilke navn har disse tre hovedkategoriene fått, og kan du si litt om begrunnelsen for denne inndelingen?
  2. Ranger verdensdelene etter landbakgrunn for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som bor i Norge i dag.
  3. Hvor mange innvandrere bor i Norge i dag? Hvor mange norskfødte med innvandrerforeldre bor i Norge i dag?
  4. Se på den grafiske framstillingen "Innvandring og utvandring". I hvilke år har innvandringen til Norge vært flere enn 50 000 personer? I hvilke år har nettoinnvandringen til Norge vært flere enn 25 000 personer? I hvilke år var utvandringen større enn innvandringen?
  5. Hvor stor andel av dagens totalbefolkning er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre? Hvor stor andel av totalbefolkningen i 2060 er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre etter det SSB anser som en sannsynlig utvikling? Si litt om hva SSB legger til grunn for tallene for Norges befolkning i framtida.
  6. Studer diagrammet "Landbakgrunn for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre". Hva har endringen i antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre vært for de åtte områdene i verden de siste fem årene? Oppgi også endringen i prosent. Fra hvilket område er endringen i prosent størst?
  7. Studer diagrammet "Landene med flest innvandrere til Norge". På hvilken måte skiller Pakistan seg ut? Hva kan årsakene til dette være?
  8. Studer diagrammet "Innvandrere etter innvandringsgrunn". Hva menes med grunnen "Familie"? Hva kan årsaken være til at den ligger så høyt?
  9. Studer diagrammet "Sysselsetting etter landbakgrunn". Er det noen land/områder som skiller seg ut?
  10. Hvordan har utviklingen av arbeidsledigheten blant innvandrere vært de siste fem årene?
CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 21.04.2020

Læringsressurser

Utforskende oppgaver knyttet til samfunnsliv