Hopp til innhold

Forelesing og presentasjon

Spiselige arter

I norske farvann finnes det over 450 forskjellige tang- og tarearter. De smaker forskjellig og har ulike bruksområder, men ingen av artene er giftige.

Sist faglig oppdatert 01.09.2021
Skrevet av Bjørn Viken og Anne Lise Viken
Rettighetshaver: Tingmedtang.no

Læringsressurser

Tang og tare