Hopp til innhold

Film og filmklipp

Sporing og merking av matprodukter

Sporing og merking av produkter er viktig for at alle ledd i produksjon og foredling skal kvalitetssikres – fra råvarer til ferdig emballerte salgsvarer.

Sist faglig oppdatert 07.06.2020
Skrevet av Einar Martin Kålen

Læringsressurser

Emballering og merking