Hopp til innhold

Fagstoff

Konflikthåndtering

Konflikter oppstår når mennesker opplever sterke motsetninger seg imellom og ikke greier å bli enige.
Konflikt mellom pårørende og helsepersonell på sykehus. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når du er på jobb i helse- og oppvekstsektoren vil du oppleve at små og store konflikter oppstår. Kollegaer kan være i konflikt med hverandre. Uenighet mellom deg som fagperson og brukere og pårørende kan utvikle seg til en konflikt. Det kan også oppstå konflikter mellom beboere på et sykehjem eller mellom barna i en barnehage.

Du kan også oppleve indre konflikter. Det betyr at du synes det er vanskelig å vite hva som er den beste av flere løsninger.

Konflikter på jobben

Når konflikter oppstår på jobben, må du som fagperson håndtere dem. Da må du

  • ha kunnskap om ulike typer konflikter
  • kjenne til hvordan konflikter kan utvikle seg og forsterkes
  • ha ferdigheter i å håndtere konflikter
  • ha ferdigheter i kommunikasjon, slik at du ikke bidrar til å forsterke konflikten

Konflikten utvikler seg

Konflikttrappa er en modell som forklarer hvordan en konflikt gjerne utvikler seg. Det er enklest å håndtere en konflikt på det nederste trinnet i trappa. Da er partene villige til å lytte til hverandre.

Konflikttrappa

På første trinn er personene saklig uenige. De forklarer sine synspunkter på en sak og registrerer at den andre har et annet syn. Partene er ikke uvenner og prøver å lytte til hva den andre mener. De diskuterer og er villige til å finne en løsning.

På andre trinn har konflikten økt. Partene står på sitt og argumenterer hardt for at de selv har rett. Deres løsning er den som bør velges. Partene prater ofte i munnen på hverandre, og vi ser på kroppsspråket at de er engasjert. De lytter i liten grad til det den andre sier.

På tredje trinn er partene sinte på hverandre, og de blander sak og person. De roper til hverandre og kaller hverandre stygge ting. Gamle og uavsluttede konflikter dukker opp. Begge har sluttet å lytte til hva den andre sier. De truer hverandre og krever at den andre skifter mening. Konflikten er fastlåst.

På fjerde trinn er det «krig». Partene slåss og skriker til hverandre. Dersom ingen skiller dem, vil de slåss til en gir seg eller blir skadet. De ser på hverandre som fiender.

Relatert innhold

Vi kan håndtere konflikter på flere måter. Ulike modeller for konflikthåndtering kan hjelpe oss med å forstå konfliktene.

CC BY-NC-SASkrevet av Guri Bente Hårberg og Trine Merethe Paulsen.
Sist faglig oppdatert 18.03.2020

Læringsressurser

Press og stress