Hopp til innhold

Fagstoff

Ungdomsbedrift som pedagogisk metode

Ungdomsbedrift som pedagogisk metode er en unik mulighet for elever til å starte bedrift innenfor trygge rammer. Det egner seg også godt for dybdelæring. Samtidig er arbeidsformen forankret i verdiene i overordnet del av læreplanen, spesielt med tanke på å fremme skaperglede og engasjement.
Fire blide jenter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvorfor drive ungdomsbedrift?

Norge trenger flere gründere, også kalt innovatører. Ved å la elever starte ungdomsbedrifter er skolen med på å skape innovatører. Flere som tidligere har hatt ungdomsbedrift, velger å starte bedriften opp igjen som aksjeselskap når de er ferdige på videregående skole. Andelen som starter eget firma, er vesentlig høyere blant dem som har drevet ungdomsbedrift, enn blant andre.

Fremtidens arbeidsplasser blir skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på egne evner og ideer. Norge skal være et godt land å starte og utvikle nye bedrifter i. Mange av bedriftene som våre barn og barnebarn skal jobbe i, er ennå ikke etablert. Det er nå vi legger til rette for morgendagens arbeidsplasser. Monica Mæland, næringsminister

Dybdelæring og praktisk læring

Å ha mulighet til å utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring. Overordnet del av læreplanen presiserer også at skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og gjøre ideer om til handling.

I arbeidet med ungdomsbedrift får elevene mulighet til å gå i dybden på ulike problemstillinger. De bruker teori fra ulike fag i praktiske oppgaver og anvender dermed kunnskapen sin i nye situasjoner.

For mange elever oppleves fagkunnskapen som mer relevant når de bruker den i arbeid med ungdomsbedrift. Det blir viktig for dem med et godt språk, fordi det er personer utenfor skolen som skal lese det de har skrevet. Mange blir også motivert av at det er deres egne ideer som skal settes ut i livet, og av muligheten for å tjene litt penger om bedriften går bra.

Kontakten med næringslivet er også en viktig del av det å drive ungdomsbedrift. Elevene lærer betydningen av å etablere nettverk, og blir oppfordret til å få hjelp fra en ekstern mentor.

Hvordan drive ungdomsbedrift?

Ungdomsbedrift er et pedagogisk program i regi av Ungt Entreprenørskap. Alle ungdomsbedrifter skal ha en lærer på skolen som forankrer arbeidet med programmet i undervisningen. Læreren er også ansvarlig for at arbeidet foregår innenfor rammene som er satt:

  • En ungdomsbedrift etableres på starten av skoleåret og avsluttes på slutten av skoleåret.
  • Deltakerne i en ungdomsbedrift er elever i videregående opplæring.
  • Det må være minst to elever i en ungdomsbedrift.
  • Elevene i en ungdomsbedrift plikter å følge vedtektene for bedriften.
  • Omsetningsgrensen for en ungdomsbedrift er 140 000 kroner gjennom bedriftens levetid.
  • En ungdomsbedrift har i utgangspunktet ikke lov til å pådra seg gjeld.

Elevene registrerer ungdomsbedriftene sine i Brønnøysundregistrene som egne juridiske enheter via Ungt Entreprenørskap. Hver ungdomsbedrift får sitt unike organisasjonsnummer så snart bedriften er registrert. Ungdomsbedrifter som er tilsluttet Ungt Entreprenørskap, faller inn under definisjonen av veldedige og allmennyttige institusjoner. Ungt Entreprenørskap samarbeider med Skatteetaten og Brønnøysundregistrene og kan tilby et godt rammeverk, slik at arbeidet foregår i lovlige former.Relatert innhold

Gjennom å danne ungdomsbedrifter og utvikle ideer til salgbare produkter møter elevene en skolehverdag som byr på reelle problemstillinger.

CC BY-SASkrevet av Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 03.04.2020

Læringsressurser

Entreprenørskap

Fagstoff