Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan være en god venn for noen som har det vanskelig?

Tida på videregående er ikke alltid like lett. Mange ungdommer møter på utfordringer og kan ha det vanskelig i perioder. Hva kan du gjøre hvis du kjenner noen som har det vanskelig?

Oppgave 1. En god venn

Diskuter før dere ser filmen

 1. Hva betyr det å være en god venn?

 2. Hvordan kan du være en god venn for noen som har det vanskelig?

Oppgave 2.

Se filmen og diskuter

 1. Hva kan være utfordrende med å være en god venn for noen som har det vanskelig?

 2. Hvordan kan du være en god venn for noen som har det vanskelig, ifølge filmen. Hvilke tips kommer filmen med?

 3. Reflekter over de ulike tipsene filmen kommer med. Hvilke mener du er viktigst? Hvorfor?

 4. Er det noe annet enn det som nevnes i filmen du kan gjøre for en venn?

 5. Hvorfor er det viktig at du ikke "tar ansvar" for den psykiske helsa til vennene dine, og at du for eksempel bærer på tunge eller farlige hemmeligheter?

 6. Hvorfor kan det være viktig å ta kontakt med noen andre hvis du er bekymret for en venn?

Reflekter:

Hvordan kan du være en god venn for noen som har det vanskelig, samtidig som du klarer å ta vare på deg selv?

 • Hvilke grenser trenger du å sette?

 • Hvem kan hjelpe deg hvis dette er vanskelig?

Oppgave 3. Hvem kan du ta kontakt med?

Jobb i grupper

 1. Lag et konkret eksempel på en ungdom på videregående som sliter og har det vanskelig.

 2. Hvem kan dere ta kontakt med hvis dere er vennen til noen som har denne utfordringen? Begrunn svaret. Bruk gjerne lenkene under for å finne konkrete forslag.

 3. Hvis dere har tid, kan dere lage ett eller to andre eksempler på ungdommer som har det vanskelig og finne ut hvem de kan ta kontakt med.

Oversikt over hvem dere kan ta kontakt med:

Denne oppgaven er laget i samarbeid med VIP Psykisk helse i skolen.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen og Jorid Bakken Steigum .
Sist faglig oppdatert 14.03.2023

Læringsressurser

Psykisk helse