Hopp til innhold

Fagstoff

Helseinformasjon for innvandrere og ungdom med kort botid

Ungdom med kort botid i Norge kan ha stort behov for tilrettelagt og kultursensitiv informasjon om psykisk helse. Sunn Start – psykisk helse for ungdom er et forebyggende og helsefremmende undervisningsmateriell. Det er spesielt tilpasset personer med lav språk- og helsekompetanse.
Fire jenter sitter sammen rundt et bord i et klasserom og snakker. Det står en pc på bordet, og det ligger oppslåtte skrivebøker der. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvis du har innvandrerbakgrunn, kan det være vanskelig å finne god, tilpasset informasjon om fysisk og psykisk helse. I samarbeid med en rekke andre aktører har Helseetaten i Oslo kommune utviklet et dialogbasert undervisnings- og veiledningsmateriell om ulike helsetemaer. Dette har de kalt Sunn Start.

Sunn Start er utviklet i samarbeid med ungdom og voksne med innvandrerbakgrunn og er spesielt tilpasset personer med lav helsekompetanse og lave språkferdigheter.

Sunn start – psykisk helse for ungdom med kort botid

For ungdom med kort botid i Norge kan psykisk helse være et viktig tema. For å gi ungdommene økt kunnskap, og skape mer åpenhet om psykisk helse, har Helseetaten i samarbeid med ungdom utviklet undervisningsopplegget Sunn Start – psykisk helse for ungdom.

Målet med undervisningsopplegget er å øke ungdoms kunnskap om psykisk helse og lokale helsetilbud i tillegg til å redusere stigma tilknyttet emnet psykisk helse. Videre er målet å gjøre ungdommer mer bevisste på ressursene de har som flerkulturelle og gjøre dem i stand til å ta vare på egen helse. Sunn Start – psykisk helse for ungdom består av tre hovedtemaer:

  • psykisk helse

  • stress hos ungdom

  • mobbing blant ungdom

Selve undervisningsopplegget har blitt utviklet i tett samarbeid med elever og lærere og fått gode tilbakemeldinger på skolen der det har blitt testet ut.

Sunn Start – psykisk helse for ungdom består av en PDF-presentasjon med refleksjonsoppgaver og en kahoot- konkurranse. Det inneholder også et veiledningshefte for lærere med oppgaver til elevene. Heftet inneholder mer inngående informasjon om psykisk helse og konkrete tips til hvordan læreren kan planlegge og gjennomføre selve undervisningen.

Undervisningsopplegget er tilgjengelig på Sunn Start – psykisk helse for ungdom (sunnstartnorge.no).

Lærer og elever sitter rundt et bord og jobber sammen. Alle smiler og ser glade ut. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Helseinformasjon for innvandrere

Personer med innvandrer- og/eller flyktningbakgrunn kan ha behov for bedre tilpasset informasjon om fysisk og psykisk helse. Derfor har Helseetaten i samarbeid med personer med innvandrerbakgrunn utarbeidet et undervisningsmateriell spesielt tilpasset personer med lav språkforståelse og helsekompetanse. I tillegg til Sunn Start – psykisk helse for ungdom har Helseetaten utviklet følgende helsemoduler:

  • mat og helse

  • munnhelse

  • psykisk helse

Helsemodulene består blant annet av veilederhefter med støtteinformasjon om helsetemaene, forslag til undervisningsplan og oppgaver, deltakerhefter og PDF-presentasjoner til hvert helsetema.

Undervisningsmaterialet er tilgjengelig på Sunn Start – helsemateriell (sunnstartnorge.no)

Sunn Start er anbefalt av blant annet Helsedirektoratet, Folkehelseintituttet, VIP Psykisk helse i skolen og Røde Kors.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen og Amar Welde.
Sist faglig oppdatert 05.01.2022

Læringsressurser

Psykisk helse