Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan designer du læring?

Hvordan skal fagstoff plukkes ut, fortolkes og læres? Hva skal elevene vurderes i og hvordan? Hvilke aktiviteter må elevene gjøre, hvilke verktøy og fagstoff er relevant for elevene og hvordan veileder du elevene underveis i læringsprosessen?
Lærer ser elever dra ut stikkord av en bok. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi skal se nærmere på hvordan du som enkeltlærer eller som lærergruppe kan designe læring for å gi elevene en best mulig læringsopplevelse. Men først kan det være verdt å reflektere over følgende spørsmål:

Refleksjon

  • Hvilke beslutninger tar jeg egentlig når jeg planlegger?
  • På hvilket grunnlag bestemmer jeg hvilke aktiviteter, ressurser og teknologier som skal brukes?

Baklengs planlegging

I forskningslitteraturen finnes det mange tilnærminger til hvordan man kan designe læring. De fleste har mye til felles med det Biggs og Tang (2011) kaller for “Samstemt undervisning”, også kjent som "baklengs planlegging". Modellen setter i sammenheng klare og entydige læringsmål, hvordan læringen skal vurderes og hvilke læringsaktiviteter som skal være med.

Det er en fordel å få oversikt over det store bildet før enkelte prosjekter eller læringsøkter blir designet. Først må du/dere finne ut hva elevene skal lære, altså hvilke læringsmål de skal nå, deretter hvordan læringsmålene skal vurderes. Til slutt må læremidler, bruk av teknologi, pedagogikk og tilrettelegging av læringsaktiviteter organiseres deretter. Prinsippet "baklengs planlegging" tydeliggjør fokuset for elevenes læring.

Refleksjon

Hvordan stemmer et slikt læringsdesign med din planlegging av elevenes læring? Hvilken av disse tre fasene mener du er viktigst? Hvorfor?

Kilder

Biggs, J. B., & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university: what the student does. Berkshire: Open University Press.

Hagelia, M. (2018). Hva er egentlig læringsdesign? Lastet ned 03.03.2020 fra https://dataskole.wordpress.com/2018/01/26/hva-er-egentlig-laeringsdesign/#_ftn5

CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 15.04.2020

Læringsressurser

Planlegg læring