Hopp til innhold

Fagstoff

Sjekkliste til planlegging av dialogisk undervisning

Hvordan kan du som lærer planlegge dialogisk undervisning? Denne sjekklisten kan du bruke til planleggingen din.

Klasseromsorganisering

 • Hvor kan elevene dine sitte slik at de kan se hverandre så godt som mulig?
 • Hvor kan du stå eller sitte for å være synlig og organisere samtalene?
 • Vil det å flytte bord og stoler skape en atmosfære som er mer egnet for diskusjon?

Læringsmål

 • Er elevene dine klar over læringsmålene for emnet og samtalen?
 • Er det nødvendig å skrive ut læringsmålene?
 • Vet elevene dine hvordan dialog kan bidra til å oppnå læringsmålene?

Din måte å snakke med elevene på

 • Inkluderer planleggingen din tid til å involvere elevene dine i dialog med både deg og hverandre?
 • Har du planlagt «hvorfor»-, «hvordan»-, eller «hva tror du»-spørsmål for å hjelpe til med å initiere dialog?
 • Er du og klassen din forberedt på å følge én enkelt elevs tankerekke?
 • Har elevene dine forstått betydningen av de utvidede svarene?
 • Er elevene dine villige til å dele uferdige tanker med deg og hverandre, innrømme feil og stille spørsmål?
 • Kan elevene dine snakke med hverandre, utforske idéer og følge en argumentasjonsrekke (med deg som støtte)?
 • Har alle elevene dine selvtillit, evne og motivasjon til å snakke og lytte i helklassediskusjon?
 • Bruker du det som skjer i undervisningsforløpet til å tenke ut noen plenumsspørsmål som vil hjelpe elevene dine til å tenke høyt og å bygge på hverandres svar?

Elevens kunnskap og holdninger til bruk av samtale i læring

 • Er samtalereglene som bidrar til å skape og opprettholde helklassedialog synlige for elevene dine, snakkes det ofte om dem, og er de åpne for diskusjon?
 • Kan elevene dine evaluere kvaliteten på gruppe- og helklassesamtalen? Har elevene dine en forståelse og et ordforråd til å gjøre det, og vet de hvor viktig dette er?
 • Forstår elevene dine at læring er en felles innsats, og at klassen som helhet ikke kan lykkes med mindre alle deltar?

Lykke til!

Kilder

Rasmussen, I. og Smørdal. O. (2016). Dialogisk undervisning: Å organisere produktive dialoger i helklasseøkter. Oslo: DiDiAC. Universitetet i Oslo

CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 17.06.2020

Læringsressurser

Planlegg læring