Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforskende samtale i klasserommet – aktiviteter for å etablere felles regler

For å få i gang en utforskende samtale i klasserommet er det viktig at man etablerer et sett med regler som er felles for hele klassen. Elevene blir i fellesskap enig om hvilke regler for utforskende samtale som skal gjelde i deres klasse.
Tre plakater med snakke- og tenkebobler med diskusjonsregler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kort om opplegget

Disse aktivitetene kan brukes til å introdusere begrepet grunnregler, dele idéer om hvilke ord som kan være viktige i samtaler og sammen komme fram til et sett grunnregler for klassen. Aktivitetene gjennomføres både i hele klassen og i grupper.

Mål

 • Å introdusere idéen om grunnregler

 • Å dele idéer om relevant vokabular

 • Å sammen komme fram til et sett grunnregler for samtaler i klassen

Ressurser

 • Ordbøker, synonymordbøker, fargede ark og fargetusjer

 • Vedlegg A: Er dette nyttige regler?

 • Vedlegg B: Grunnregler for samtaler (ett ark til hver gruppe)

Filer

Hel klasse 1

Oppstartsaktivitet: Introduser kort begrepet grunnregler. Grunnregler er reglene vi følger i samhandling med andre mennesker, ofte uten å gjøre dem eksplisitte. Folk kan bruke det samme settet av grunnregler uten å ha snakket om det noen gang. Av og til kan folk bryte spillereglene bevisst eller ubevisst hvis de har et annet sett med regler i tankene. Problemer kan oppstå når grunnregler er ulike eller oppfattes forskjellig.

Spør klassen om eksempler på grunnregler som fungerer, for eksempel stå i kø, vente for å betale i butikken, velge hvor du skal sitte i et klasserom eller snakke med kontaktlærer.

Forklar deretter at i noen sosiale aktiviteter kan folk tenke og resonnere bedre hvis de diskuterer sammen. Når vi snakker, bruker vi grunnreglene for å organisere blant annet hvem sin tur det er til å dele informasjon, ta avgjørelser og så videre. Problemer oppstår når folk ikke bruker de samme grunnreglene. Dette skjer ganske ofte fordi reglene for samtaler svært sjeldent er diskutert og bestemt. Formålet med denne undervisningsøkta er å sjekke at alle i klassen er enige om hvilke regler for samtaler vi bruker når vi arbeider i gruppe. Dette gjør vi for å fremme utforskende samtaler i klasserommet.

Fordeler med grunnregler for samtaler

 • Det blir mulig å finne ut hva andre folk tenker.

 • Gruppa kan gjøre det bedre fordi de kan spille på alles idéer.

 • Enkeltpersoner kan gjøre det bedre fordi de lærer en ny måte å tenke på samt en ny måte å snakke på.

Gruppearbeid

 1. Del ut en kopi av vedlegg A til hver gruppe.

  Be gruppene diskutere i hvilken grad hver av disse reglene vil oppfordre til effektiv diskusjon. Er dette nyttige regler?

  Viktig: Samle inn vedlegg A når denne aktiviteten er gjennomført, slik at klassen kan lage egne regler senere.

 2. Del ut en kopi av vedlegg B til hver gruppe: "Våre grunnregler for samtaler".

  Oppsummer kort noen nyttige ord, for eksempel: utfordring, mening, diskusjon, grunnlag, forhandle, argument, kompromiss, overtale.

 3. Be gruppene lage og bestemme sine egne grunnregler for samtaler. Påminn gruppene om at hensikten med samtaler i grupper er å utforske hverandres tanker gjennom diskusjon.

  Elevene skal så rangere disse grunnreglene i rekkefølge ut ifra hvor viktige de er fra 1 til 6. Oppfordre alle til å vurdere og begrunne forslagene sine.

Hel klasse 2

Be gruppene bidra med en regel hver etter tur, slik at alle starter med sin "nummer 1"-regel.

Alternativ: Be gruppene klippe ut grunnreglene sine. Ha seks ark med farget papir merket med 1 til 6. Be gruppene om å lime reglene sine på det aktuelle arket. Les først alle nummer 1-reglene, og spør klassen om de er enige i at disse er de viktigste. Er det noe som mangler? Er det noe som bør legges til fra nummer 2-reglene?

Gjennomfør en diskusjon i klassen om regler og begrunnelse for valg av disse. Hjelp elevene med å velge ut ei liste med seks eller sju hovedregler. Disse skal beholde sin opprinnelige ordlyd, og det kan være viktige tilleggsregler som gruppene har bidratt med.

Oppfordre klassen til å være enige om å bruke disse som sine egne grunnregler for samtaler ved gruppearbeid. Be klassen om å fortelle om fordelene ved å ha felles grunnregler.

Fortell igjen om undervisningstimens mål, og diskuter om elevene mener at målet har blitt oppnådd.

Lag en utskrift av de utvalgte reglene – til framvisning eller deling:

 1. Lag en veggplakat og be alle om å signere på den.
 2. Gi alle et eksemplar hver og la klassen bruke ti minutter på å samle inn alles signatur på deres eget eksemplar.

Ekstraaktiviteter

 1. Elevene i klassen får med seg en kopi av reglene med hjem for å diskutere disse videre med foreldrene sine.

 2. Be elevene om å tenke over eller notere ned hvilke grunnregler for samtaler de tror blir fulgt i andre snakke- og lyttesituasjoner:

  • venner som snakker sammen

  • i forsamlinger

  • på kino

  • i klassen når lærer introduserer et nytt emne

  • i arbeid med matte- eller naturfagsoppgaver

  • i lek utendørs

  • i gangene på skolen

  • ved mobiltelefonbruk

  • i samtale med besøkende på skolen

  Hva er forskjellene på disse reglene og klassens grunnregler for samtaler? Elevene kan få mulighet til å vurdere hvor "rettferdige" klassereglene er, som en måte å dele informasjon, idéer og meninger på, og som en metode for å prøve å finne ut og forstå andres begrunnelser for deres innspill.

 3. Be elevene om å finne et eksempel på grunnregler for samtaler i praksis i løpet av en uke. De kan skrive ned sammenhengene og hva som ble sagt eller bare prøve å huske situasjonene. De kan for eksempel prøve å finne

  • bruk av ordet "fordi"

  • et eksempel på noen som gir en god begrunnelse eller en svak begrunnelse

  • et eksempel på at noen spør noen andre hva de tror

  • et eksempel på at noen blir overbevist om å endre sine meninger på bakgrunn av gode argumenter

  • bevis på at folk tenker og bestemmer noe sammen

Kilde

DiDiAC – Digitale dialoger på tvers av fag, Universitetet i Oslo. (2016, 23. november). Grunnregler for å snakke og tenke sammen. https://talkwall.uio.no/static/Ground-Rules-for-Talking-and-Thinking-Together-NO.pdf

CC BY-SARettighetshaver: DiDiAC – Digitale dialoger på tvers av fag, Universitetet i Oslo
Sist faglig oppdatert 03.08.2020

Læringsressurser

Planlegg læring