Hopp til innhold

Fagstoff

Planlegg en læringssti

Lag en disposisjon og organiser stien slik at elevene får en god og konsistent læringsopplevelse.
Kvalitetssikret innhold. Illustrasjon
Åpne bilde i et nytt vindu

Slik går du fram når du planlegger

 1. Kompetansemål
  Hvilke(t) kompetansemål jobber du ut fra?
 2. Læringsmål
  Hva ved dette kompetansemålet skal eleven lære?
  Formuler læringsmålene, bruk gjerne verbene forstå, vite og kunne gjøre. Det eleven skal forstå, står på et vis høyest i hierarkiet. Tenk etter: Hva må eleven vite, og hva må eleven kunne gjøre, for å forstå?

  Tips

  En god øvelse kan være å skrive «for å forstå» bak ordlyden i det kompetansemålet du tar utgangspunkt i. Eksempel: gjere greie for globale hav- og luftstraumar og forklare kva dei har å seie for klimaet – for å forstå sammenhengen mellom landskapsformer, værsystemer og forurensninger i havet.

 3. Evaluering og vurdering
  Hvordan skal elevene kunne få evaluert kunnskaper, ferdigheter og læring underveis i prosessen, og hvordan skal de kunne vurdere egen læring helt til slutt?
 4. Begreper og gjøremål
  Lag en liste over sentrale begreper og gjøremål som er nødvendig for eleven å mestre.
  • Er det mulig å teste om elevene mestrer disse?
  • Hva er det viktigste for eleven å kunne gjennomføre eller bevise at han eller hun kan klare?
  • Hvordan skal beviset framskaffes og evalueres?
 5. Læringsaktiviteter
  Hvilke læringsaktiviteter må eleven gjennom for å kunne framskaffe bevis på læring?
  • Hvilke treningsøvelser eller forsøk må gjennomføres?
  • Hvilke arbeidsoppgaver eller arbeidsoppdrag må løses?
  • Hva må drøftes og diskuteres?
  • Skal elevene samarbeide eller jobbe alene?
 6. Innføring og veiledning
  Hva har eleven behov for av praktisk eller teoretisk innføring og veiledning for å kunne utføre læringsaktivitetene? Hva kan visualiseres, hva må lyttes til, og hva må leses?
 7. Ta runden på nytt
  Når du har notert ned de tankene du har for alle de fem punktene over, tar du en runde til og strammer opp. Ofte vil omfanget ha blitt for stort. Avgrens omfanget og fokuser læringsmål.
CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge og Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 29.03.2017

Læringsressurser

Planlegg læring