Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kommunikasjon mellom lærer og elever

God kommunikasjon mellom lærer og elever er det beste grunnlaget for læring. Hvordan skapes god kommunikasjon i klasserommet?

Oppgave 1

Lærer- og elevrolla

Mye har endra seg i skolen siden denne videoen blei laga, men god kommunikasjon mellom elev og lærer er fremdeles nøkkelen til god læring.

 1. Hvordan beskriver Hilde Larsen Damsgaard lærerrolla? Hva må læreren ta ansvar for i møte med elever, og hva bør han eller hun ikke gjøre?
 2. Elever i videregående skole har mange års erfaring med elevrolla. De kan derfor neppe kalles amatører, men ordet "profesjonell" passer heller ikke helt. Hvorfor ikke?
 3. Damsgaard nevner at kommunikasjon er mer enn ord. Hvilke andre måter kommuniserer vi på, ifølge henne?
 4. Er du enig i metodene og tiltakene lærer Cecilie Eftedal bruker for å skape god kommunikasjon og et godt (sam)arbeidsmiljø i klassen?
 5. Hvilke andre metoder og tiltak kan skape god kommunikasjon og godt miljø i klassen?

Oppgave 2

Reflekter, gjerne sammen med en kollega

 1. Vi snakker gjerne om overordna, underordna eller likeverdige roller i en kommunikasjonssituasjon. Til overordna roller er det knytta makt til å bestemme hvordan samtalen skal foregå, og ofte også makt til å ta avgjørelser. Hvordan vil du beskrive rollefordelinga mellom lærer og elev? Hvem har hva slags rolle, og hvorfor?
 2. Skal lærere og elever gjøre hverandre gode, er det viktig å være tydelig på hva en forventer av hverandre.

  1. Nevn tre viktige ting en lærer bør forvente av elevene sine.
  2. Nevn tre viktige ting elever bør forvente av en lærer.
 3. Bør alle lærere være like?
 4. Hilde L. Damsgaard og Cecilie Eftedal nevner at det er viktig for læreren å kjenne hele mennesket, og ikke bare være opptatt av hva en elev presterer i faget.

  1. Gi eksempler på hva du synes det er hyggelig at læreren vet om en elev.
  2. Hva slags informasjon om eleven er det nødvendig at læreren får?
  3. Gi eksempler på spørsmål og temaer som det passer best å ta opp med helsesøster, miljøarbeider, rådgiver, gode venner eller familie.
 5. Hva lærer eleven av å lage vurderingskriterier sammen med læreren?
CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 23.01.2018

Læringsressurser

Kommunikasjon, dialog og debatt