Hopp til innhold

Fagstoff

Strukturert filosofisk samtale

Strukturert filosofisk samtale er en måte å organisere en samtale på, der elevene i fellesskap reflekterer over et filosofisk spørsmål.
Profiler av personer i samtale. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Slik gjennomfører klassen en strukturert filosofisk samtale:

  1. Velg et filosofisk spørsmål dere skal samtale om. Hver elev får tre minutter til å skrive ned tanker om spørsmålet i form av påstander, spørsmål eller mer løse assosiasjoner.
  2. Elevene deles i grupper på tre til fire og presenterer tankene sine for hverandre. Velg ut ett moment gruppen vil ha med videre i samtalen med hele klassen. Læreren, eller en elev, skriver ned gruppenes momenter på tavla. Dere kan også bruke det digitale verktøyet Samtavla, som er utviklet av Insitutt for pedagigikk ved Universersitetet i Oslo.
  3. Klassen blir enige om noen momenter de skal ta med seg videre i en filosofisk samtale, for eksempel tre. Man kan bli enige om dette gjennom avstemming eller gjennom å identifisere momenter som naturlig tilhører samme kategori.
  4. Klassen setter seg i en ring, slik at alle ser hverandre. Man kan enten velge en ordstyrer, eller læreren kan styre samtalen.
  5. En elev starter samtalen med å kommentere et spørsmål, en påstand eller en tanke dere har blitt enige om å samtale videre om. Turen går så videre til andre som har innspill.
  6. Det er viktig at alle forsøker å bidra til at samtalen blir åpen, utforskende og undrende. Lytt til, og ha respekt for, andres meninger og begrunn dine egne.
  7. Som avslutning kan dere skrive en kort logg der dere oppsummerer hva dere selv mener har kommet fram av mulige svar på det filosofiske spørsmålet dere tok utgangspunkt i.
  8. Oppsummer så i fellesskap hva dere lærte gjennom denne måten å samtale på.
CC BY-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Kommunikasjon, dialog og debatt