Hopp til innhold

Fagstoff

Forskningsetikk

Forskningsetikk handler om hvordan forskere skal eller bør opptre. Et grunnleggende prinsipp er respekt for enkeltmennesket.
Vei som skiller seg i en rett og en gal retning. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ha respekt for individet

Mennesket vi møter, skal være viktigere enn kunnskap, selv om kunnskapen kunne ha kommet til nytte. Det kan oppstå etiske konflikter både underveis i forskningsprosessen og i bruken av forskningsresultatene.

Sentrale etiske prinsipper

Etter å ha formulert problemstillingene som dere vil forske på, må dere tenke gjennom om det fins etiske problemer knyttet til forskningsopplegget. Vi foreslår at gruppa diskuterer om det er tatt hensyn til tre sentrale etiske prinsipper:

  1. En skal unngå skade eller smerte hos informanten både fysisk, psykisk og materielt.
  2. En skal vise respekt for informantens privatliv. Informanten har derfor rett til å kontrollere hvilken informasjon om hans eller hennes privatliv som gjøres tilgjengelig for andre.
  3. Forskeren skal informere om prosjektet, og informanten skal gi et fritt og informert samtykke. Dette er bestemt blant annet for å verne visse samfunnsgrupper som barn, fanger og psykisk utviklingshemmede.

Retningslinjer ved publisering

Når en forsker publiserer funnene sine, skal informasjonen behandles konfidensielt (fortrolig). Som forsker er en også underlagt taushetsplikt etter § 13 i forvaltningsloven.

Informantene har rett til å framstilles anonymisert. Da må ofte også andre opplysninger en har mottatt, for eksempel om personer, steder eller liknende, anonymiseres slik at ingen gjenkjenner informanten. Dette kravet om anonymisering gjør det ofte vanskelig å etterprøve spesielt kvalitativ forskning.

Relatert innhold

CC BY-NC-NDSkrevet av Gisle Andersen. Rettighetshaver: Holbergprisen i skolen, UIB
Sist faglig oppdatert 31.01.2019

Læringsressurser

Problemstilling og valg av metode