Hopp til innhold

Fagstoff

Ulike vurderingsformer

Skriftlige innleveringer og muntlige framføringer er vanlige vurderingsformer i skolen. Ved å variere metoder og verktøy kan du forenkle vurderingsarbeidet og spare tid. Elevene vil også sette pris på muligheten til å vise sin kompetanse på flere måter.
Karakteren 5+ og teksten "se kommentar i teksten, ellers flott arbeid". Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fagsamtaler

Elevene forbereder seg på et tema. Det kan være lurt å gi både teori og tekster de kan anvende teorien på, som forberedelsestoff. Selve gjennomføringen kan foregå på ulike måter. Vi har noen tips:

 • Sett sammen små grupper på maks fire elever.
 • La like elevtyper være på samme gruppe.
 • Gi hver elev noen minutter i starten til å snakke om tema, gjerne et spørsmål eller vinkling du har gitt dem på forhånd.
 • La elevene kommentere og diskutere temaet fritt.
 • Vær ordstyrer om det trengs, slik at alle får slippe til.
 • Noter underveis og sett karakter for deg selv med en gang, for det er nesten umulig å huske i etterkant.
 • Det går også an å ta opp fagsamtalen om du vil høre gjennom den en gang til når du skal gi begrunnelser.

Tips: Slike fagsamtaler fungerer også godt i ulike videoverktøy, som Teams.

Podkaster

Podkast som vurderingsituasjon er fint for både lærer og elev. Som lærer kan du høre på podkasten og skrive tilbakemeldinger underveis. Du kan også høre den flere ganger om du er usikker på karaktersetting.

Elevene er vanligvis litt nervøse når de skal ha foredrag eller fagsamtaler. Men når de går sammen med andre om å spille inn en podkast, vil gjerne nervøsiteten forsvinne. De vet jo at de kan forbedre seg ved å slette dårlige bidrag og spille inn på nytt. Det er heller ingen som ser på eller vurderer dem i det øyeblikket de åpner munnen.

Digitale presentasjoner og undervisningsfilmer

Det sies at du først kan noe når du kan forklare det til andre. Derfor er det mye god læring for elevene i å lage presentasjoner og filmer der de tar for seg et avgrenset norskfaglig tema. Målgruppen skal være medelever.

Som i andre vurderingssituasjoner vurderer du faglig innhold, selvstendighet, refleksjon og kildebruk. I noen fag kan også bilde- og stemmebruk være en del av vurderingsgrunnlaget.

Fordelen med slike innleveringer, i likhet med podkaster, er at du kan se gjennom flere ganger når du vurderer, og du trenger ikke bruke av undervisningstiden til framføringer. Elevene kan også få mulighet til å levere en ny versjon av presentasjonen eller filmen etter at du har gitt dem respons.

Skriving i alle fag

Det er viktig at elevene får trening i akademisk skriving i flere fag. Det er du som fagperson i ditt fag som best kan veilede elevene i hva som kreves for å forklare et tema innen for eksempel samfunnskunnskap eller naturfag.

De fleste forbinder revisjonsarbeid med språkfagene, men læringsutbyttet blir bedre om elevene får framovermeldinger og muligheten til å levere en tekst inn flere ganger. Vi har noen tips til hvordan du kan forenkle vurderingsarbeidet:

Muntlig respons på skriftlig tekst

I klasserommet

Gi framovermeldinger mens elevene skriver. Les deler av teksten, det kan være disposisjonen eller et avsnitt eller to. Her fanger du også fort opp om det er noe flere elever har problemer med som du kan ta opp i plenum.

Innleste kommentarer

Bruk verktøy der du kan vise på skjerm og lese inn en kommentar samtidig. Mange elever liker å høre læreren forklare. En stemme virker gjerne mer vennlig enn en kort skriftlig tilbakemelding.

Litt om gangen

I stedet for å ta inn alle elevenes tekster etter en skriveøkt, kan du velge ut for eksempel åtte elever som skal levere inn sine tekster. Det er mye mer overkommelig å gi gode tilbakemeldinger til åtte elever enn tretti. Så kan du heller gi tilbakemeldinger til åtte nye elever i neste skriveøkt.

Mappevurdering

Når du bruker mappevurdering, får elevene flere vurderingssituasjoner underveis i skoleåret, og da helst karakterfrie. Mappa kan inneholde alle typer arbeid som kan vurderes. Ved terminslutt velger elevene ut noen arbeider som de vil ha sluttvurdering på. Disse arbeidene kan de bearbeide og forbedre helt fram til fristen du gir.

Karakterfri, formativ vurdering

Ved å kun gi framovermeldinger på arbeidene underveis, uten karakter, dreies oppmerksomheten mot hva eleven kan forbedre. Elever som ikke er vant til slik vurdering, kan i starten være usikre på hvor de ligger an faglig. Gi derfor alltid et tilbud om å snakke om måloppnåelse hvis de trenger det. Et godt råd er å unngå å gi eksakte karakterer, men heller angi nivå. Det er også lurt å hele tiden holde fram hva eleven må gjøre for å nå målet hen har satt seg.

Vurdering av mappe

Hvordan skal du unngå å drukne i vurderingsarbeid når du bruker mappevurdering? Vi har noen tips:

I startfasen:

 • Gi muntlige framovermeldinger når de jobber på skolen.
 • Elevene kan også samarbeide i idéfasen og gi hverandre tilbakemeldinger underveis.

Underveis:

 • Be elevene om å levere en egenvurdering til hver innlevering og ta utgangspunkt i den når du kommenterer.
 • Legg inn kommentarer direkte i tekst eller spill inn lydkommentar til arbeidet de har levert. Dette kan deles med eleven i læringsplattformen de leverer arbeidet i.
 • Velg ut de viktigste forbedringspunktene når du kommenterer. Jo høyere måloppnåelse eleven sikter mot, jo mer detaljert kan du være.
 • Skriv eller les inn en kort sluttkommentar som oppsummerer det eleven har fått til og det eleven må jobbe videre med. Disse kommentarene er fine utgangspunkt for en fagsamtale med eleven i løpet av terminen, og når du skal gjøre den summative vurderingen av mappa.

Når mappe er levert:

 • Elevene leverer en egenvurdering sammen med arbeidene de vil ha sluttvurdering på: Hva de føler de har fått til, hva de synes har vært vanskelig.
 • Start med å se på hva du har kommentert tidligere. Sjekk om eleven har tatt til seg framovermeldingene og forbedret arbeidene sine. Er det små endringer, eller er de omfattende?
 • Se på helheten: På hvilket nivå er elevens kompetanse i faget akkurat nå? Sett karakter ut fra det.
 • Se på elevenes egenvurdering. Ofte treffer de godt på egne ferdigheter. Ta utgangspunkt i det eleven skriver når du skriver sluttvurderingen i neste punkt.

 • Skriv en begrunnelse for karakteren du setter på hele vurderingsmappa. Du trenger ikke skrive en kommentar på hvert arbeid. Den har de fått underveis i skoleåret. Igjen: Tilby elever en fagsamtale om de ønsker en nærmere begrunnelse for karakteren.

Husk tydelige vurderingskriterier

Det er viktig at elevene kjenner til hva som blir vurdert i hver enkelt innlevering, helt uavhengig av vurderingsformen. Både elevenes egenvurderinger, dine framovermeldinger og sluttvurderinger bør ta utgangspunkt i vurderingskriteriene som er oppgitt i oppgaveteksten. Vurderingskriteriene knyttes til kompetansemål i faget.

Relatert innhold

Mappevurdering som opplæringsform er en tilnærming til elevvurdering i skolen som styrker elevenes forståelse for egen læring.

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe og Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 06.08.2020

Læringsressurser

Vurdering og eksamen