Hopp til innhold

Veiledning

Digitale verktøy til presentasjon

Presentasjon av arbeid i fag kan gjøres på mange ulike måter. Noen digitale verktøy støtter lineære fremstillinger, andre viser sammenhenger, mens en tredje kategori gir mulighet for å publisere innhold.

Ung kvinne viser frem statistisk fremstillling på skjerm. Foto.

Når du jobber med presentasjoner, bearbeider du samtidig det du har lært og skal lære.

Bruk av digitale presentasjonsverktøy hjelper deg med å sortere, organisere og formidle forståelsen din for et emne, en problemstilling, sammenhenger i og mellom fag og erfaringer fra læringsprosessen.

Noen digitale presentasjonsverktøy gir verdifull visuell støtte i en muntlig presentasjon, mens noen verktøy gir deg mulighet til å publisere ferdig bearbeidet innhold.

Lysbildevisning

Lysbildevisning er det presentasjonsverktøyet vi er best kjent med. Vanligvis vises lysbildene frem på skjerm i klassen mens du/dere har en muntlig fremføring. En lysbildepresentasjon hjelper deg med å sorterer et innhold i en lineær rekkefølge. Du får øvelse i å ha en tydelig start, holde på et fokus underveis og ha en klar avslutning.

I tillegg til at lysbildevisning gir deg øvelse i å systematisere og formidle et budskap, øver du deg i å sammenstille tale fra manus med visuell støtte fra lysbildene mens du kommuniserer med et publikum.

Open office – last ned

Microsoft powerpoint

Presentasjonsverktøyet Google presentasjon

Sammenhenger

Det finnes andre verktøy du kan bruke for å støtte en muntlig presentasjon visuelt. Disse kan hjelpe deg med å vise frem sammenhenger som ikke nødvendigvis er lineære.

Prezi

Padlet

Publisering

I noen sammenhenger skal du/dere sette sammen og levere innhold uten en muntlig presentasjon. Her får dere øvelse i å sortere og prioritere innhold, samt ferdigstille tekster og sette dem i sammenheng med bilder og video.

Verktøy for publisering egner seg godt til samarbeid, fordi de kan ta opp i seg mye stoff.

Googlesites

Blogger


Verktøyene listet ovenfor har gratisversjoner, men du må gjerne ha pålogging for å ta de i bruk. Opprett gjerne en egen brukerprofil for innlogging til slike verktøy.

NB! Husk å ta hensyn til regler og lovverk ved åpen publisering av andres innhold.

Sist faglig oppdatert 26.05.2020
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Digitale verktøy

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter