Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Adverbs

An adverb is used to tell us something about the action in a sentence. Learn more about adverbs in this video clip (3:43 min.)

Sist oppdatert 02.10.2019
Skrevet av
Rettighetshavere: Anne Scott Hagen og Knut Inge Skifjeld

Læringsressurser

Working with Grammar

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter