Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Nouns, Translation

Paste the text into your text editor and translate the following sentences.

Bokmål

 1. I huset er det to barn og tre kvinner.
 2. Vi må tilstå at våre kunnskaper ikke er gode nok.
 3. Penger har åpenbart aldri vært noe problem for ham.
 4. Kona hans er utrolig attraktiv.
 5. Ingen nyheter er gode nyheter.
 6. Jeg så noen tyver løpe av gårde med smykkene.
 7. Det lille barnet mistet faktisk to tenner.
 8. Barnas leker er helt nye.
 9. De nye, kule IKEA-møblene mine er dyrere i Norge enn i Sverige.
 10. Eleven skrev en god analyse av problemstillingene.
 11. Det er ikke uvanlig å ha vansker med de matematiske formlene.
 12. Bilens vinduer er møkkete.
 13. Guttens venner hadde reist utenlands i tre uker.

Nynorsk

 1. I huset er det to barn og tre kvinner.
 2. Vi må tilstå at kunnskapane våre ikkje er gode nok.
 3. Pengar har openbart aldri vore noko problem for han.
 4. Kona hans er utruleg attraktiv.
 5. Ingen nyheiter er gode nyheiter.
 6. Eg såg nokre tjuvar springe av garde med smykka.
 7. Det lille barnet mista faktisk to tenner.
 8. Leikene til barna er heilt nye.
 9. Dei nye, kule IKEA-møbla mine er dyrare i Noreg enn i Sverige.
 10. Eleven skreiv ein god analyse av problemstillingane.
 11. Det er ikkje uvanleg å ha vanskar med dei matematiske formlane.
 12. Vindauga på bilen er møkkete.
 13. Gutens venner hadde reist til utlandet i tre veker.
Key
 1. There are two children and three women in the house or:
  In the house there are two children and three women.
 2. We have to admit that our knowledge is not good enough.
 3. Obviously money has never been a/any problem for him.
 4. His wife is incredibly attractive.
 5. No news is good news.
 6. I saw thieves running/who ran/who were running away with the jewelry.
 7. The child actually lost two teeth.
 8. The children's toys are brand new.
 9. My new, cool IKEA-furniture is more expensive in Norway than in Sweden.
 10. The pupil/student wrote/made a good analysis of the issues.
 11. It's not unusual to have difficulties with the mathematical formulae/formulas.
 12. The windows of the car are dirty.
 13. The boy's friends had gone abroad for three weeks.
CC BY-SASkrevet av Hands On (NKI) og Karin Dwyer Løken.
Sist faglig oppdatert 21.04.2018

Læringsressurser

Working with Grammar