Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du om boreskip?

Her kan du repetere det du har lært om boreskip i to oppgaver.

Sist faglig oppdatert 06.09.2021
Skrevet av Børge Harestad og Sissel Paaske
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boreinnretningene