Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Fagstoff

Posisjonering og kompensering på flytende enhet

Offshore-rigger og skip skal holde seg stabile og i posisjon over brønnen de er koblet til. For å få til det bruker man aktiv posisjonering med sidepropeller og navigasjonssystem. I tillegg har disse fartøyene også bølgekompensering på utstyr som brukes i bore- og brønnoperasjoner.
Thruster-propell. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I forbindelse med brønnaktiviteter må en flytende rigg (eller et skip) plasseres slik at riggen eller skipet hele tiden ligger over toppen av brønnen. Er avvik fra senter for stort, kan forbindelsen mellom brønnen og riggen brytes, slik at det strømmer olje, gass eller borevæske ut i havet.

Vi har er to ulike metoder for å plassere riggen over brønnen: ankring eller dynamisk posisjonering. Ankring kan ikke brukes på de største havdypene. Når riggen holder seg over senteret av brønnen ved hjelp av sidepropeller (thrusters), sviver store dieselmotorer hele døgnet.

Ettersom en flytende enhet beveger seg sammen med bølgene i havet, er det nødvendig å hindre at disse bevegelsene overføres til borestrengen som står i brønnen. På riggen er det innebygd bølgekompenseringsutstyr som kan kompensere for bevegelsene i riggen, slik at de ikke overføres til borestrengen.

CC BY-SASkrevet av Sissel Paaske.
Sist faglig oppdatert 09.10.2017