Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Fagstoff

Bottom Hole Assembly – BHA

Bottom Hole Assembly betyr nedihullsutstyr. Det er utstyret som brukes nederst i borestrengen til å bore og styre borestrengen. Dette verktøyet er viktig for å oppnå en effektiv og sikker bore- eller brønnoperasjon.
Borestreng. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Komponentene i borestrengen

Uttrykket Bottom Hole Assembly (BHA) omfatter alt utstyr som brukes i en arbeidsstreng i brønnen. Det kan være utstyr for vertikal boring, retningsboring, logging, brønntesting, komplettering og brønnservice.

Felles for BHA er at det er den delen av arbeidsstrengen som har andre funksjoner enn bare å lede utstyr inn og ut av brønnen, som borerør, kabel eller kveilerør bidrar med.

Forkortelsen BHA er vanlig å bruke i skriftlig form og er allment kjent i oljeindustrien over hele verden. Det er vanligere å uttale BHA som «Bottom Hole Assembly».

CC BY-SASkrevet av Linda Vasshus Lidal.
Sist faglig oppdatert 28.05.2017