Hopp til innhold

Fagstoff

Sementsammensetning

Sementen deles inn i klasser etter egenskapen den har. Sement framstilles av flere kalk- og jernholdige stoffer som blandes, brennes og males opp. Deretter tilsettes gips, som bidrar til å kontrollere herdetiden til produktet.
Kalksteinsbrudd. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sementklasser

Råmaterialet sement deles inn i flere klasser. På norsk sokkel brukes inndelingen i klasser fra API- standarden. Klassene går fra A til H, med økende krav til spesifikke egenskaper som: egenvekt, kjemisk sammensetning, styrke etter herding, herdetid, temperatur- og trykkområder den passer til.

Klasse A er en sement uten spesifikke krav til egenskaper, mens G og H har høye krav til størkningstiden. Det er kun klasse G og H som benyttes for sementjobber i Nordsjøen.

Portlandsementen

De fleste klassene innen sement inneholder Portlandsement. Navnet Portland kommer av at størknet sement ligner på bygningsstein av kalkstein fra Portland i England. Portlandsement produseres ut fra kriterier som er satt av ulike brukergrupper som (American Petroleum Institute) og ASTM (American Standard Testing Methods).

API har utarbeidet egne krav til Portlandsementen som brukes i en brønn, fordi sement i brønner må tåle andre belastninger enn sement som brukes i for eksempel byggebransjen.

Råproduktene i sementen er hovedsakelig leire og kalkstein, skifer, bauxitt og jernholdige mineraler.

Framstilling av sement

Portlandsement lages ved at kalk, silisiumdioksid, aluminiumoksid og jernoksidholdige råmaterialer finpulveriseres og blandes omhyggelig. Deretter brennes blandingen i roterende ovner til den begynner å smelte ved ca 1400–1500 °C. Produktet males til et fint pulver, og små mengder med gips tilsettes for å kontrollere herdetiden på sementen.

Sementkvaliteten er veldig avhengig av det råmaterialet som er brukt. Små variasjoner i råmateriale kan gi store variasjoner i sementblandingens egenskaper.

Relatert innhold

Tilsetningsstoffene hjelper både på størkningsprosessen, herdingen og tilpasningen til trykk og temperatur der sementen skal brukes.

Sementering av fôringsrørene sikrer brønnen og de ytre omgivelsene. Sementeringen skal oppfylle høye krav til kvalitet og testing for å godkjennes.

CC BY-SASkrevet av Linda Vasshus Lidal. Rettighetshaver: Cerpus AS
Sist faglig oppdatert 18.07.2017

Læringsressurser

Brønnbygging og sementering