Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Forelesning og presentasjon

Gusnie datne årroeminie?

Lær å fortelle hvor du bor og å spørre hvor andre bor.

FooterHeaderIconFooter iconLK20


Sist oppdatert 29.04.2020
Tekst: Tone Marie Larsen, Marja Magdalena Joma og Helen Blind Brandsfjell (CC BY-SA)

Læringsressurser

1. boelhke: Buarastehtedh