Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Forelesning og presentasjon

Gusnie

Lær deg å spørre hvor noe eller noen er på sørsamisk.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Nïejte jïh baernie soptsesteminie. Guvvie.

Sist oppdatert 17.04.2020
Tekst: Marja Magdalena Joma, Tone Marie Larsen og Helen Blind Brandsfjell (CC BY-SA)

Læringsressurser

1. boelhke: Buarastehtedh