Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Forelesning og presentasjon

Gusnie datne?

Lær å fortelle hvor du er og å spørre hvor andre er.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Sist oppdatert 30.04.2020
Tekst: Maja Kristine Jåma, Helen Blind Brandsfjell og Liv Karin Joma (CC BY-SA)

Læringsressurser

1. boelhke: Buarastehtedh