Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Barkedh

Her lærer du å fortelle om ulike yrker og å spørre hva ulike personer arbeider med.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Sist oppdatert 21.08.2020
Tekst: Marja Magdalena Joma, Helen Blind Brandsfjell og Tone Marie Larsen (CC BY-SA)

Læringsressurser

3. boelhke: Mov fuelhkie