Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Laahkoestidh

Her lærer du om hvordan du benevner dine slektninger, og hvordan du spør om slekt – på sørsamisk.

FooterHeaderIconFooter iconLK20

Samisk

Norsk

Laahkoestidh

å bruke slektskapsbetegnelser

Sist oppdatert 21.08.2020
Tekst: Marja Magdalena Joma, Helen Blind Brandsfjell og Tone Marie Larsen (CC BY-SA)

Læringsressurser

3. boelhke: Mov fuelhkie