Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Mov bïenje

Lær å beskrive en hund.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Sist oppdatert 25.08.2020
Tekst: Marja Magdalena Joma, Helen Blind Brandsfjell og Tone Marie Larsen (CC BY-SA)

Læringsressurser

3. boelhke: Mov fuelhkie