Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Mov fuelhkie

I samisk kultur er familien viktig. Her lærer du hvordan du skal benevne din nærmeste familie.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Sist oppdatert 20.08.2020
Tekst: Marja Magdalena Joma, Helen Blind Brandsfjell og Tone Marie Larsen (CC BY-SA)

Læringsressurser

3. boelhke: Mov fuelhkie