Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Praktisk eksempel på en rasjonal funksjon

Oppgaven kan løses med alle hjelpemidler.

3.3.40

Morten hadde på 2000-tallet et mobilabonnement der han betaler 59 kroner i fast avgift per måned. I tillegg betaler han 0,49 kroner per minutt når han ringer. Kostnadene K per minutt for Mortens mobilbruk en måned han ringer x minutter kan skrives som

Kx=0,49x+59x

a) Tegn grafen til K for x-verdier mellom 0 og 1400.

Vis fasit
Grafen til funksjonen K av x er lik parentes 0,49 x pluss 59 parentes slutt delt på x er tegnet i et intervall fra x er lik 0 til x er lik 1400. I tillegg er linjene y er lik 0,6 og y er lik 0,49 tegnet inn. Punktet A som ligger på grafen til K og har koordinater 300 og 0,69 og skjæringspunktet B mellom grafen til K og linja y er lik 0,6 og har koordinater 536 og 0,6 er tegnet inn. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi bruker kommandoen  Kx=Funksjon0.49x+59x, 0, 1400 til å teikne funksjonen.

b) Hva nærmer kostnadene seg per minutt når Morten ringer svært mye?

Vis fasit

Når Morten ringer svært mye, vil den faste månedsavgiften bety svært lite, og kostnadene per minutt vil nærme seg 49 øre. Se linja  y=0,49 .

c) Hva blir prisen per minutt dersom Morten en måned ringer 300 minutter?

Vis fasit

Vi skriver inn punktet (300, K(300)). Se punkt A på grafen. Prisen per minutt blir 69 øre når Morten ringer 300 minutter en måned.

d) Hvor mye må Morten ringe dersom det skal koste 60 øre per minutt?

Vis fasit

Vi tegner linja y=0,60. Vi finner skjæringspunktet mellom denne linja og grafen til K med verktøyet "Skjæring mellom to objekt". Se punkt B på grafen. Han må ringe 536 minutt dersom prisen per minutt skal bli 60 øre.

CC BY-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 13.07.2022

Læringsressurser

Ikke-lineære funksjoner