Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hastighet med hest

Når du skal ut på ridetur, kan du ha nytte av å kunne regne ut hastigheter og avstander.
Brun hest med rytter i fart. Alle fire beina til hesten er løfta fra bakken. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Du vet fra tidligere GPS-målinger at hastigheten (farten) du kan forvente, er:

  • skritt: 6 km/t
  • trav: 15 km/t
  • galopp: 30 km/t

Oppgave 1. Hvor lang er turveien?

Du har en fin turvei hvor du liker å galoppere. Du måler at det tar 10 minutter å galoppere fra start til slutt.

Hvor lang er turveien?

Tips til oppgaven

Vi bruker at strekning er lik hastighet multiplisert med tid, eller

s=vt

Pass på at det er samsvar mellom måleenhetene når du regner.

Løsning

Tida er målt i minutter (min), mens hastigheten måles i kilometer per time (km/t). Da er det ikke samsvar mellom måleenhetene, og vi gjør om 10 minutter til timer ved å dele på 60 siden det er 60 minutter per time.

10 min60 mint=1060 minmin·t=16 t

Legg merke til hvordan vi kan regne med måleenhetene og automatisk få ut enheten for timer (t) i svaret. Vi beholder svaret som en brøk for å slippe å runde av.

s=vt=30 kmt·16 t=306 km=5 km

Turveien er 5 kilometer lang.

Oppgave 2. Hvor raskt galopperer hesten?

Venninna di sier hennes hest pleier å bruke 10 minutter på en strekning som er 6 kilometer lang. Hvor raskt galopperer hesten hennes?

Løsning

Vi kan snu på formelen i forrige oppgave.

s = vtst = vttv = st= 6 km16 t=6:16 kmt=6·6 kmt=36 kmt

Hesten til venninna di galopperer med en hastighet på 36 km/t.

Oppgave 3. Hvor lang tid tar turen?

Du skal ri en tursti på 20 kilometer med noen venner.

Du antar at du kan trave omtrent 25 prosent av strekningen og galoppere omtrent 10 prosent av strekningen. Hvor lang tid vil turen ta?

Løsning

Vi snur igjen på formelen siden vi nå skal regne ut tida når hastigheten og strekningen er kjent.

s = vtsv = vtvt = sv

Vi kan regne ut hvor mange kilometer du kan trave, galoppere og gå først. Så regner vi ut hvor lang tid som brukes på hver av de tre gangartene.

Trav:

s=20 km·25100= 5 km

t=sv=5 km15 kmt=13 t=13t·60 mint=20 min

Her passet det bra å gjøre om til minutter.

Galopp:

s=20 km·10100= 2 km

t=sv=2 km30 kmt=230 t=230t·60 mint=4 min

Skritt:

s=20 km-5 km-2 km=13 km

t=sv=13 km6 kmt=136 t=136t·60 mint=130 min

Å ri denne turen vil ta

20 min+4 min+130 min=154 min

To timer er 120 minutter. Så hele turen tar 2 timer og 34 minutter (eller litt over 2 og en halv time).

CC BY-SASkrevet av Bente Elisabeth Ryen.
Sist faglig oppdatert 11.05.2021

Læringsressurser

Grunnleggende begreper og måleenheter