Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Størrelser, måltall og måleenheter

Det er viktig å holde orden på måleenhetene.

2.1.15

Finn størrelsen, måltallet og måleenheten i disse eksemplene.

a) Ole har målt høyden sin til 185 cm.

Fasit

Størrelsen er høyden, måltallet er 185, og måleenheten er cm (centimeter).

b) Mathea kjører bil i 70 km/h.

Fasit

Størrelsen er farten (til bilen), måltallet er 70, og måleenheten er km/h (kilometer per time).

c) I dag blåser det 12 m/s.

Fasit

Størrelsen er farten (til vinden), måltallet er 12, og måleenheten er m/s (meter per sekund).

d) Klokka er 14.35.

Fasit

Størrelsen er klokkeslettet (eller tida). Her er det to måltall. Det ene, 14, har måleenhet h (timer), og det andre, 35, har måleenhet min (minutter).

e) Dhanushi deltar på et 100-meterløp og bruker tida 13,23.

Fasit

Her er det egentlig to størrelser. Den ene er strekningen hun løper der måltallet er 100, og måleenheten er m (meter). Den andre størrelsen er tida der måltallet er 13,23, og måleenheten er s (sekunder).

1.2.16

a) Regn ut farten til Dhanushi i den forrige oppgaven. Gjør utregningene både med og uten GeoGebra, og ta med måleenhetene i begge utregningene.

Løsning

Vi bruker formelen for fart, som er  v=st, og får

v=100 m13,23 s=7,56 m/s

CAS-utregning med GeoGebra. På linje 1 er det skrevet 100 m delt på parentes 13,23 s parentes slutt. Svaret med tilnærming er 7,56 multiplisert med m delt på s. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

b) Hvorfor ble ikke måleenheten for farten km/h i oppgave a)?

Løsning

Måleenheten for farten ble m/s fordi strekningen var oppgitt i meter (m) og tida i sekunder (s).

1.2.17

Rektangel med sidekanter 4 centimeter og 2,5 centimeter. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi har et rektangel med sidekanter på 4 cm og 2,5 cm. Regn ut arealet til rektangelet, og vis at måleenheten til arealet blir cm2.

Løsning

Vi har at arealet av et rektangel er lengde multiplisert med bredde.

Utregning for hånd:

A = l·b= 4 cm· 2,5 cm= 10 cm·cm= 10 cm2

Her regner vi ut cm·cm til cm2 på samme måte som vi kan skrive 3·3=32.

Med GeoGebra får vi

CAS-utregning med GeoGebra. På linje 1 er det skrevet 4 c m multiplisert med 2,5 c m. Svaret er 10 c m i andre. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

1.2.18

Tre hermetikkbokser med Campbells tomatsuppe. Foto.

En suppeboks har en diameter på 8,3 cm og en høyde på 13 cm. Hvor stort er volumet av denne boksen? Ta med måleenhetene i utregningen.

Løsning

Boksen er formet som en sylinder. Vi kan slå opp på sida Volum og overflate av en sylinder for å finne formelen for volumet, som ofte har symbolet V.

V = πr2h= 3,14·8,3 cm22·13 cm= 703 cm3

Alle størrelsene som inngår i formelen, har måleenheten cm. Siden størrelsen radius skal multipliseres med seg selv (den skal opphøyes i andre), får vi cm3 som måleenhet på volumet.

Med GeoGebra får vi det samme.

CAS-utregning med GeoGebra. På linje 1 er det skrevet pi multiplisert med parentes 8,3 c m delt på 2 parentes slutt opphøyd i andre multiplisert med 13 c m. Svaret med tilnærming er 703,38 c m i tredje. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 18.02.2021

Læringsressurser

Grunnleggende begreper og måleenheter