Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kart og arbeidstegninger

Oppgave 2.3.22 og 2.3.23 bør du klare uten hjelpemidler.

2.3.20

Vi har et kart i målestokk 1 : 40 000.

a) På kartet måler vi at det er 8,5 cm fra fastlandet og ut til en øy. Hvor lang er denne avstanden i virkeligheten?

vis fasit

Når målestokken er 1 : 40 000, vil 1 cm på kartet være 40 000 cm = 400 m = 0,4 km i virkeligheten. 8,5 cm på kartet blir dermed 8,5·0,4 km=3,4 km i virkeligheten.

b) Avstanden mellom to skjær er omtrent 5 200 meter. Finn hvor mange centimeter dette utgjør på kartet.

vis fasit

1 cm på kartet utgjør 400 meter i virkeligheten. 5 200 meter i virkeligheten blir dermed

5 200400 cm=13,0 cm

Avstand på sjøen måles vanligvis i nautiske mil. En nautisk mil er 1 852 meter.

c) På kartet måler vi at det er 10,5 cm fra Sånum til Stussøy. Finn avstanden i nautiske mil mellom disse to stedene.

vis fasit

10,5 cm på kartet blir 10,5·400 m=4 200 m i virkeligheten. Antall nautiske mil blir da

4 2001 852 nautiske mil=2,3 nautiske mil

Fart på sjøen måles vanligvis i knop. Knop er antall nautiske mil per time (nautiske mil/h). Er farten din 10 knop, kommer du 10 nautiske mil på en time. Er farten 7 knop, kommer du 7 nautiske mil på en time osv.

d) Tenk deg at du er på båttur fra Sånum til Stussøy med en fart på 6 knop. Hvor lang tid tar båtturen?

vis fasit

Båtturen tar 2,3 nautiske mil6 nautiske mil/h=0,38 h.

I minutter blir det 0,38 h·60 min/h=23 min

Båtturen fra Sånum til Stussøy tar ca. 23 minutter med en fart på 6 knop.

2.3.21

Plantegning av hus. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tegningen viser grunnflaten til et hus i målestokk 1 : 100.

a) Hva betyr det at målestokken er 1 : 100?

vis fasit

1 cm på arbeidstegningen er 100 cm i virkeligheten.

b) Hvor mange kvadratmeter blir utvidelsen av stuen?

vis fasit

Utvidelsen av stuen blir 450 cm·350 cm=4,5 m·3,5 m=15,8 m2.

2.3.22

Tegn en skisse av pulten eller bordet du sitter ved. Bruk målestokk 1:10.

2.3.23

En arbeidstegning av en maskindel er i målestokk 5 : 1.

a) Hva betyr det at målestokken er 5 : 1?

vis fasit

Når målestokken er 5 : 1, vil 5 cm på tegningen være 1 cm i virkeligheten.

b) Et mål på tegningen er 100 mm. Hvor mange millimeter blir dette i virkeligheten?

vis fasit

100 mm blir 100 mm5=20 mm i virkeligheten.

c) Maskindelen har en lengde på 21 mm. Hva blir dette målet på tegningen?

vis fasit

Målet blir 21 mm·5=105 mm i virkeligheten.

2.3.24

Bruk oppskriften fra teorien og lag din egen skisse av et rom med noen møbler. Dersom du bruker for eksempel GeoGebra, vil du kunne dreie tegningen din i ulike retninger. Ta deg tid til å gjøre dette skikkelig.

CC BY-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 26.08.2020

Læringsressurser

Formlikhet