Hopp til innhold

Fagstoff

Utforsking av andregradsfunksjonen med GeoGebra

Du kan bruke GeoGebra for å undersøke hva som skjer med grafen til en andregradsfunksjon når du endrer verdiene av ɑ, b og c.

Først lager du tre glidere, en for a, en for b og en for c.
Så skriver du funksjonsuttrykket fx=ax2+bx+c i inntastingsfeltet.
(Husk gangetegn mellom a og x2, og mellom b og x.)

For å se tydelig hvordan grafen endrer seg når du endrer a, b og c, kan det være lurt å finne parabelens topp- eller bunnpunkt og så slå på sporing på dette punktet.

Prøv å svare på spørsmålene her før du går videre.

Spørsmål

 1. Hva skjer med grafen når du endrer verdien av c?
  Hvordan kan du finne konstantleddet c til en andregradsfunksjon ved å se på grafen til funksjonen?

 2. Hva skjer med grafen når du endrer verdien av a?
  Hvordan ser grafen ut når a>0 og a<0?
  Hvorfor blir grafen en rett linje når a=0?

 3. Alle parabler har en symmetrilinje.
  Hva betyr det?

Klarte du å svare på alle spørsmålene?

Her kommer en liten oppsummering.
Stemmer punktene nedenfor med det du fant ut?

 • Tallet c forteller hvor grafen til andregradsfunksjonen skjærer y-aksen.
  Ser du hvorfor det må være slik?
  Når grafen skjærer y-aksen, er x=0.
  f0=a·02+b·0+c=c

 • Hvis tallet a er lik null, forsvinner andregradsleddet, og vi har en lineær funksjon.
  fx=0·x2+bx+c=bx+c

 • smilemunn

  Hvis tallet a er positivt, har grafen et bunnpunkt. Det vil si et punkt hvor funksjonen har sin minste verdi. Grafen vender sin hule side opp, den «smiler».

 • Hvis tallet a er negativt, har grafen et toppunkt. Det vil si et punkt hvor funksjonen har sin største verdi.
  Grafen vender sin hule side ned, den er «sur».

  Sur munn
 • Når tallverdien til a, a , øker, vil parabelen bli smalere.
  Når a minker, vil parabelen bli bredere. (Husk at når a=0, får vi en rett linje.)

 • Grafen er symmetrisk om en linje parallell med y-aksen som går gjennom topp- eller bunnpunktet. Denne linjen kalles symmetrilinjen.
En som hopper 360 på snøbrett. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 20.08.2018

Læringsressurser

Ikke-lineære funksjoner