Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Praktisk oppgave: varmestyring

I dette læringsoppdraget skal du planlegge, utføre og gjennomføre sluttkontroll på installasjon av et system for varmestyring i en privat bolig. Du skal også utarbeide aktuell anleggsdokumentasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Planlegging

En kunde ønsker tilbud på ei komplett løsning for oppvarming av ei stue på 40 kvadratmeter. Stua skal totalrenoveres. Det er fire vinduer i stua, og takhøyden er 3 meter. Kunden ønsker parkettgulv og er åpen for både gulvvarme, smarte panelovner og varmepumpeløsning.

Her står du fritt til å foreslå ei løsning, men du bør kunne begrunne valga du tar overfor kunden. Både pris, kvalitet og hensyn til klima og miljø (energiforbruk) vil være relevante argumenter her.

  1. Foreslå ei løsning for kunden, og planlegg hva du trenger av materiell, utstyr og verktøy.
  2. Lag installasjonstegning og koblingsskjema.
  3. Gjør ei risikovurdering for arbeidet.

Relatert innhold

Her tar vi for oss de mest brukte elektriske varmekildene i en bolig. Bruksområder, installasjon og virkemåte blir omtalt.

Praktisk utførelse

Koble opp installasjonen din slik du har planlagt den. Pass på at du monterer installasjonen fagmessig og følger normer og forskrifter. De viktigste momentene her er å feste k-rør, veggbokser og takbokser forskriftsmessig, å skru godt til i alle koblinger og å sjekke at koblingene er varige og solide. Se egne instruksjonsvideoer om dette.

Relatert innhold

Test og sluttkontroll

Installasjonen skal være sikker både for brukeren og for den som arbeider med den. Gjennomfør sluttkontroll og funksjonstest av anlegget ditt.

Relatert innhold

Når vi foretar en kontinuitetsmåling, måler vi motstanden fra fordeling til alle jordingspunkter.

Dokumentasjon

Utarbeid komplett anleggsdokumentasjon der du får med følgende:

  1. kursfortegnelse
  2. installasjonstegning
  3. koblingsskjema
  4. dokumentasjon av kabel og vern
  5. materialliste
  6. samsvarserklæring
CC BY-SASkrevet av Bjørnar Mortensen Vik.
Sist faglig oppdatert 12.06.2023

Læringsressurser

Varme og varmestyring