Hopp til innhold

Fagstoff

Varmeberegning

Framgangsmåte for varmeberegning av et rom i en bolig.
Hus med store vinduer og mye snø på taket. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Enhver bolig trenger en form for varmekilde for å opprettholde eller oppnå en behagelig innetemperatur. Til tross for at dagens boliger blir stadig bedre isolert, har vi fortsatt stort varmetap gjennom vegger, dører og vinduer.

Varmeberegning av forskjellige rom tar hensyn til flere faktorer:

  • hvor boligen ligger (geografisk)
  • hvor ny/gammel boligen er
  • hvor mange yttervegger boligen har
  • vindusflater/kaldloft/bakkekontakt
  • typen rom / bruken av rom

Som en tommelfingerregel sier vi at varmebehovet i et oppholdsrom i en bolig bør være 60 til 80 W/m2. Har du et nytt, godt isolert hus, kan du gå under denne grensen. Har du et gammelt hus i Finnmark med mange vinduer, bør du kanskje gå over denne grensen. Hvilken varmekilde du velger, blir akkurat det samme her.

Arealberegning og målestokk

Målestokken på en plantegning forteller oss om forholdet mellom lengdene/avstandene på tegningen og lengdene/avstandene i virkeligheten. Alle plantegninger har en oppgitt målestokk, ofte 1 : 50 eller 1 : 100. I disse tilfellene tilsvarer 1 cm på arket henholdsvis 50 cm og 100 cm (1 m) i virkeligheten. Når du skal beregne arealet på et rom, må du først gjøre om til reelle mål.

Eksempel 1

Varmeberegning av SOV 1

Plantegning i målestokken 1 : 50. illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Målestokken på tegningen er oppgitt til 1 : 50. Jeg måler langveggen til 6 cm og kortveggen til 4 cm (avhengig av oppløsningen og størrelsen på skjermen). Langveggen er da 3 m, og kortveggen er 2 m. Arealet blir 3·2 = 6 m2.

Informasjon: Frittstående hus oppført i 1966, ikke etterisolert, ligger i Moss. Huset har kaldt loft og er ikke godt isolert fra bakken. På grunn av disse forholdene velger jeg her 80 W/m2.

Eksempel 2

Varmebehov i SOV 1: 80 W/m2· 6 m2= 480 W

Plantegning i målestokken 1 : 50. Tegning.
Åpne bilde i et nytt vindu

Målestokken på tegningen er oppgitt til 1 : 50. Jeg måler langveggen til 6 cm og kortveggen til 4 cm (avhengig av oppløsningen og størrelsen på skjermen). Langveggen er da 3 m, og kortveggen er 2 m. Arealet blir 3·2 = 6 m2.

Informasjon: Blokkleilighet oppført i 2006, ligger i Moss. Leiligheten er i midtseksjonen i tredje etasje (av fem). I dette tilfellet har leiligheten kun to yttervegger. Boenheten får her varme fra både høyre og venstre, samt fra under og over. Varmebehovet blir derfor betraktelig mindre enn i eksempel 1. På grunn av disse forholdene velger jeg 50 W/m2.

Varmebehov i SOV 1:

50 W/m2·6m2= 300 W

Varmebehovet på et bad settes til ca. 100 W/m2 (tommelfingerregel). Du bør kanskje øke denne verdien litt i eksempel 1, og minske den litt i eksempel 2.

Når du har varmeberegnet et rom, velger du en egnet varmekilde og velger rett størrelse på kilden fra en leverandørkatalog.

Relatert innhold

Nettside hos solarnorge.no

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen.
Sist faglig oppdatert 17.07.2017

Læringsressurser

Varme og varmestyring