Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ulykker ved arbeid i fordelingsskap

Noen ganger må man arbeide i fordelingsskap med spenningen på. Da må man planlegge nøye for å unngå ulykker, og man må vite hva man skal gjøre hvis det likevel skjer. Bruk denne casen til å øve deg.
En elektriker sjekker det elektriske systemet i en tavle. Han holder et måleinstrument som blir avlest. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arbeidet med en utvidelse av et eksisterende elektrisk anlegg i et bygg omfatter utskifting av en effektbryter i et større fordelingsskap. For at dette arbeidet skal kunne utføres, må spenningen i fordelingstavlen forbli påslått.

Du og en kollega planlegger å skifte ut en effektbryter med spenning på. Dere gjør de foranstaltninger som trengs for denne typen jobb.

Mens dere utfører jobben, er kollegaen din uheldig og kommer borti en spenningsførende del. Han får strøm gjennom seg og faller livløs om. I fallet skraper han seg voldsomt på armen, og han blør kraftig. Mest sannsynlig er nå kollegaen din bevisstløs, han har muligens brannsår etter strømgjennomgangen og kanskje indre skader i tillegg til et åpent sår.

Oppgaver

  1. Forklar prosedyrer i forbindelse med planlegging og gjennomføring av en slik type jobb.
  2. Hva gikk feil i dette tilfellet, tror du?
  3. Forklar hva du foretar deg videre i denne situasjonen.
  4. Du skal nå gjennomføre førstehjelpskurs med denne casen i bakhodet. (Dette skal gjennomføres på egen skole.)

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen og Magnar Lynglund.
Sist faglig oppdatert 28.08.2020

Læringsressurser

Fordelingsskap