Hopp til innhold

Fagstoff

Overspenningsvern

Overspenningsvernet beskytter det elektriske anlegget mot forbigående impulser og overspenninger i nettet. Disse overspenningene kan oppstå ved lynnedslag og ved arbeid på strømnettet.
Eksempel på overspenningsvern. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Virkemåte

Overspenningsvernet skal være plassert så nærme hovedsikringen i fordelingsskapet som mulig. Det beskytter anlegget mot eventuelle overspenninger ved at det kanaliserer overspenning som oppstår, inn på jordlederen slik at overspenningen ikke blir spredt ut i den elektriske installasjonen.

Det er påkredv å montere overspenningsvern i alle nye installasjoner, og det er sterkt anbefalt å også få det montert i eldre installasjoner. Gjør man det, gir dessuten forsikringsselskaper rabatt på boligforsikringen.

CC BY-SASkrevet av Bjørnar Mortensen Vik.
Sist faglig oppdatert 23.09.2020

Læringsressurser

Fordelingsskap