Hopp til innhold

Fagartikkel

Overspenningsvern

Overspenningsvernet beskytter det elektriske anlegget mot forbigående impulser og overspenninger i nettet. Disse overspenningene kan oppstå ved lynnedslag og ved arbeid på strømnettet.

Eksempel på overspenningsvern. Foto.

Overspenningsvern

Virkemåte

Overspenningsvernet skal være plassert så nærme hovedsikringen i fordelingsskapet som mulig. Det beskytter anlegget mot eventuelle overspenninger ved at det kanaliserer overspenning som oppstår, inn på jordlederen slik at overspenningen ikke blir spredt ut i den elektriske installasjonen.

Det er påkredv å montere overspenningsvern i alle nye installasjoner, og det er sterkt anbefalt å også få det montert i eldre installasjoner. Gjør man det, gir dessuten forsikringsselskaper rabatt på boligforsikringen.

Sist faglig oppdatert 23.09.2020
Skrevet av Bjørnar Mortensen Vik

Læringsressurser

Fordelingsskap

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs