Hopp til innhold

Fagstoff

Jordfeilautomat

Jordfeilautomaten brukes i alle nye installasjoner i dag, da forskriftene krever jordfeilutløsning på alle kurser opp til 25 A i privat bolig.
Bilde. Jordfeilautomat.
Åpne bilde i et nytt vindu
Skjemasymbol for jordfeilautomat . Illustrasjon.

En jordfeilautomat er en automatsikring og jordfeilbryter bygget i én komponent. Den beskytter den elektriske installasjonen mot overstrøm, kortslutning og jordfeil. Dette reduserer faren for brann og berøring ved feil i anlegget. Dersom det skulle bli jordfeil (kontakt mellom jord og en av polene) vil en jordfeilautomat slå ut ved 30 mA (milliampere).

For å trygge elektriske anlegg har kravene gjort at det trekkes jording på samtlige kurser, dette var det tidligere bare krav om på våtrom og utendørs. Kravet var også å ha kun ha en jordfeilbryter på hele anlegget, nå er kravet å bruke jordfeilautomat på samtlige kurser under 25 Ampere, noe som er tilfelle for alle kurser i en normal bolig.

Vi kjenner lett igjen jordfeilautomaten ved at den har en test-knapp, det anbefales at det utføres en test hvert halvår for å sjekke at den fungerer. Dette gjelder også for å opprettholde levetid og garanti.

Jordfeilautomater i sikringsskap. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Dag Olav Lereim.
Sist faglig oppdatert 05.03.2017

Læringsressurser

Fordelingsskap