Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Praktisk oppgave: fordelingsskap

Gjennomføringsdelen i dette læringsoppdraget består av å planlegge og utføre installasjonen og å utarbeide aktuell anleggsdokumentasjon.

Planlegging

Kunden ønsker seg et nytt fordelingsskap i leiligheten sin og oppgir dette behovet:

Kurs nr.

Beskrivelse

Belastning

Referanseinstallasjonsmetode

1

platetopp

5,5 kW

A1

2

bad

3,3 kW

A1

3

stue/kjøkken

2,5 kW

A1

4

soverom

2 kW

A1

5

vindfang

2 kW

A1

6

ladestasjon elbil

11 kW

C

Fordelingssystemet er TN 400 V.

  1. Dokumenter alle forbrukerkursene med krav 1 og krav 2.
  2. Dokumenter hovedsikring (KV/OV) for fordelingsskapet.

Praktisk utførelse

  1. Koble opp fordelingsskap med overbelastningsvern, overspenningsvern, målersløyfe, samleskinne, jordskinne og de seks forbrukerkursene.

Det er viktig å montere installasjonen fagmessig. Her er det viktig å følge normer og forskrifter. De viktigste momentene her er å skru godt til i alle koblinger og sjekke at koblingene er varige og solide. Se egne instruksjonsvideoer om dette.

Relatert innhold

Dokumentasjon

Utarbeid komplett anleggsdokumentasjon der du får med følgende:

  1. kursfortegnelse
  2. installasjonstegning
  3. koblingsskjema
  4. dokumentasjon av kabel og vern
  5. materialliste
  6. samsvarserklæring

Test og sluttkontroll

Installasjonen skal være sikker både for brukeren og den som arbeider med den. Gjennomfør sluttkontroll og funksjonstest av anlegget ditt.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Bjørnar Mortensen Vik.
Sist faglig oppdatert 23.09.2020

Læringsressurser

Fordelingsskap