Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Å planlegge fordeling

I denne planleggingsdelen må du utarbeide en risikoanalyse og en tiltaksplan. I tillegg skal du lage en framdriftsplan og fylle ut materiallista. Du må også utarbeide nødvendig anleggsdokumentasjon.

Punkter i planleggingsprosessen

1. Vurder risikoen ved jobben du skal gjøre (HMS, vernetiltak, forskrifter), og risikoen når installasjonen er i bruk.

  • Skal du arbeide med spenning på? Skal du arbeide nær spenningsførende deler? Hva må du tenke på her?
  • Tar du hensyn til sikkerhetsforskriften?
  • Er det verktøy og/eller instrumenter du ikke kjenner, og som du må ha opplæring i?

2. Utarbeid en materialliste, slik at du får med deg utstyr og materiell du trenger for å utføre jobben.

  • Dokumenter størrelser på eventuelt vern.
  • Finn fram en egnet liste, og finn leverandør- eller grossistkataloger.

3. Lag en plan for arbeidet (ganttdiagram), det vil si en framdriftsplan på papir der du skriver opp det du skal gjøre, i kronologisk rekkefølge.

  • Gå gjennom oppdraget og skriv ned de jobbene du skal gjennom i perioden (i venstre kolonne).
  • Sett av den tida du mener du trenger til de forskjellige delene av arbeidet.
  • Lag deg en «buffer» på slutten av oppdraget slik at du har tid til ferdigstilling selv om ikke alt går helt etter planen.

4. Finn fram aktuelt verktøy for jobben du skal gjøre. Klargjør aktuell anleggsdokumentasjon for jobben.

  • I dette oppdraget skal du ha fordelingsskjema, koblingsskjema og eventuelt arrangementstegning.
CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen.
Sist faglig oppdatert 28.08.2020

Læringsressurser

Fordelingsskap