Hopp til innhold

Fagartikkel

Kursfortegnelse

Kursfortegnelsen informerer bruker, eier og elektriker om oppbyggingen av det elektriske anlegget.

LK20LK06
Oversikt over strømkurser i et sikringsskap. Foto.

Kursfortegnelsen skal inneholde informasjon om de forskjellige vernene som er montert i fordelingen. Den skal også fortelle oss noe om lengde og tverrsnitt av kablene i anlegget. Den skal si noe om hvilket fordelingssystem den er tilkoblet, og hvor store kortslutningsstrømmer vi har i tilkoblingspunktet.

Den skal i tillegg informere oss om hvem som er eier og bruker av anlegget, og hvem som har bygd det elektriske anlegget. I tillegg til å inngå i sluttdokumentasjonen skal kursfortegnelsen henges i sikringsskapet. Den vedlagte kursfortegnelsen er en forenklet utgave av hva som kreves i nye boliger i dag.

Eksempel på forenklet kursfortegnelse til nye boliger:

Filer

Sist oppdatert 22.03.2018
Skrevet av Steinar Olsen

Læringsressurser

Fordelingsskap