Hopp til innhold

Fagartikkel

Resistansmåling med multimeter

Resistansmåling kan være aktuelt i sluttkontrollen, men kanskje helst som en del av en feilsøkingsjobb. Brudd og kortslutning kan oppstå, og da er det hendig å ha et multimeter.

Multimeter - resistansmåling. Foto.

Multimeter - resistansmåling

Når vi skal måle resistans må vi se etter ohm-symbolet (Ω) på multimeteret. Pass på at målepinnene ikke er tilkoblet noe når du vrir på bryteren, dette er for å unngå å skade multimeteret. Vi kan nå måle motstanden i ulike deler av anlegget.

Kortslutning eller jordfeil?

Dersom du skal feilsøke på en kortslutning eller en jordfeil kan du bruke multimeterets pipe-funksjon (symbolet under/ved Ω-tegnet) etter at du har koblet fra strømmen på anlegget. Test gjerne pipe-funksjonen ved å ta målepinnene sammen. Du kan nå finne ut om kabler, materiell og gods har kontakt, der det ikke skal være kontakt, eller om du skal finne et brudd i en krets. Vær obs på hva du gjør når du kobler fra ulike deler og se om du får forventet resultat i prosessen.

Et konkret eksempel er å teste en lyspære. Hva forventer du av resultat ved måling på en defekt lyspære og en som er i orden?

Lag gjerne feil på hverandres installasjoner for å lære å feilsøke.

Sist faglig oppdatert 14.01.2018
Skrevet av Steinar Olsen

Læringsressurser

Sluttkontroll

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs