Hopp til innhold

Fagstoff

Fem sikre – for standard boligdokumentasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har definert fem forhold hvor standardiserte skjemaer angir minimumskravet for elektriske anlegg.
 Elektriker utfører målinger i sikringsskap. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I forbindelse med installasjon av elektriske lavspenningsanlegg er det nødvendig at det lages dokumentasjon for hvert enkelt anlegg. For at dette skal fungere, må elektrikeren både opprette og vedlikeholde eksisterende dokumentasjon. Dette er en del av boligmappen som skal følge boligen uansett hvem som er eier/beboer.

De fem sikre

Vi har hovedsakelig fem sikre punkter som vi følger uansett hvor i landet installasjonen finner sted:

1. Risikovurdering (rapport og veiledning)

For å beskytte mennesker, dyr og eiendom er det viktig at anlegget er sikret mot farer og skader ved normal bruk. Det elektriske anlegget må derfor være designet for å imøtekomme dette. Her forholder montøren seg til standardiserte skjemaer for risikovurdering og veiledning.

2. Risikovurdering (sjekkliste)

For at montøren skal kunne utføre jobben på en sikker måte, må han eller hun gjøre en risikovurdering. Montøren skal ikke sette seg selv eller andre i fare under installasjonen. Vurderingen tar blant annet hensyn til HMS-tiltak som kan gjelde arbeid i høyden, i brønner og i risikabelt område. Dersom montøren mener at jobben innebærer risiko som må vurderes nærmere, skal leder tilkalles.

Sikringsskap med kursfortegnelse. Foto.

3. Kursfortegnelse (skjema)

På innsiden av døren til sikringsskapet, eller rett i nærheten av det, skal det være en oversikt over de ulike kursene som er fordelt i skapet. Hver sikring/vern merkes med et nummer som igjen henviser til kursfortegnelsen, der det merkes av for rom eller elektrisk utstyr som er tilknyttet, og for vern (sikring, jordfeilautomat, jordfeilbryter, overspenningsvern) og kabeltype.

4. Sluttkontroll (rapport)

Ved installasjonens slutt fyller montøren ut en rapport. Her gjennomgås anlegget for å sjekke blant annet montert utstyr, kabler, IP-grad, vern og merking. Montøren utfører også ulike målinger og genererer feil for å kontrollere om de vernene som er montert, fungerer. Dette gjøres med egnet instrument.

5. Samsvarserklæring (skjema)

Det skal fylles ut samsvarserklæring før det elektriske anlegget tas i bruk. Dette er dokumentasjon som bekrefter at anlegget er i samsvar med sikkerhetskravene.

Du kan lese mer om de fem sikre punktene på hjemmesiden til DSB. Her kan du se hvordan de ulike skjemaene ser ut.

CC BY-SASkrevet av Dag Olav Lereim og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Sist faglig oppdatert 15.01.2019

Læringsressurser

Sluttkontroll