Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Hva er faglig presist språk?

Diskuter situasjonen og lag et rollespill.

LK20LK06

Situasjonsbeskrivelse

Du er akkurat ferdig med en installasjon hos en kunde. Du har installert endevendere og en mellomvender i et trappehus. Kunden vil ha en forklaring på hvordan dette fungerer, og hvorfor du har installert slik du har gjort.

Oppgave

Lag et rollespill der én er fagperson, og en annen er kunde.

Sist oppdatert 13.02.2018
Skrevet av Steinar Olsen

Læringsressurser

Sluttkontroll